Skuza z MF: Dochody JST z CIT i PIT na poziomie 100,1% r/r po maju br.

ISBNews
03.07.2020 14:48
A A A


Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - Łączne dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz z subwencji ogólnej po maju 2020 r. kształtują się na poziomie 100,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

"Łącznie dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu (kluczowych w strukturze dochodów) udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz z subwencji ogólnej po 5 miesiącach 2020 r., mimo epidemii COVID-19, kształtują się na poziomie 100,1%. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r." - napisał Skuza w odpowiedzi na interpelację poselską dot. tzw. Janosikowego.

Zaznaczył, że przekazane na rachunki jednostek samorządu terytorialnego środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za maj 2020 r. są wyższe o 21% od środków przekazanych z tego tytułu za maj 2019 r. oraz o 34,5% od kwoty przekazanej za kwiecień 2020 r.

"Wykonane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT za okres styczeń-maj 2020 r. stanowią 93% takich dochodów przekazanych za analogiczny okres 2019 r" - zaznaczył Skuza.

Tzw. Janosikowe to wpłata do budżetu, dokonywana przez jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o ile uzyskiwane przez te jednostki dochody z podatków przekraczają wskaźniki, określone w ustawie.

Przed tygodniem MF informowało, że budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) po I kw. 2020 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 9 807 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 22 924 mln zł. Dochody wykonane JST ogółem (wpływy minus zwroty) wyniosły po I kw. br. 76 711 mln zł wobec 293 493 mln zł planu na cały rok. Wydatki ogółem opiewały w tym czasie na 66 904 mln zł wobec rocznego planu w wysokości 316 416 mln zł.

W odpowiedzi na interpelację Skuza zaznaczył także, że Ministerstwo Finansów dostrzega potrzebę reformy systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym mechanizmu wyrównawczo-korekcyjnego.

Poinformował, że został powołany zespół ds. przeglądu finansów jednostek samorządu terytorialnego, w skład którego wejdą zarówno przedstawiciele rządu, jak i samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele nauki. Zespół rozpoczął już swoje prace, a pierwsze inauguracyjne spotkanie obyło się 28 lutego 2020 r. Kolejne, zaplanowane spotkania ww. Zespołu - z uwagi na ograniczenia związane z epidemią COVID-19 - zostały tymczasowo zawieszone. Prace zespołu będą jednak kontynuowane.

(ISBnews)