MFPR: Będziemy zabiegać o wydłużenie kwalifikowalności wydatków poza 2023 r.

ISBNews
03.07.2020 15:16
A A A


Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - Polska będzie nadal zabiegać o wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków poza rok 2023, obowiązujący obecnie dla programów europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

"W opinii KE, w dobie pandemii środki powinny być szybko wydawane, a wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków, sprzyja działaniom odwrotnym. Niemniej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej będzie dalej zabiegać o wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków poza 2023 r." - napisała Jarosińska-Jedynak w odpowiedzi na interpelację poselską.

Przypomniała, że od początku pandemii Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zaproponowało pakiet rozwiązań dot. usprawnienia realizacji projektów oraz przepływów finansowych związanych z inwestowaniem funduszy UE (jak np. możliwość przenoszenia środków unijnych między funduszami). Rozwiązania te uzyskały pozytywną opinię Komisji i po nowelizacji rozporządzeń weszły w życie w kwietniu br.

Co do zasady, początkiem okresu kwalifikowalności wydatków dla Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020 był 1 stycznia 2014 r, a datą końcową jest 31 grudnia 2023 r.

(ISBnews)