Wojas szacuje spadek przychodów zw. z pandemią na ok. 20% r/r w całym 2020 r.

ISBNews
06.07.2020 08:30
A A A


Warszawa, 06.07.2020 (ISBnews) - W związku z pandemią SARS-COV-2 skonsolidowane przychody Wojasa ze sprzedaży w 2020 r. spadną o ok. 20% r/r, podała spółka. Straty związane z utratą całego sezonu sprzedażowego wiosna lato 2020 można szacować już na ponad 10 mln zł na poziomie wyniku EBIT lub zysku netto, podano także.

"Wybuch pandemii SARS-COV-2 w marcu 2020 r negatywnie wpłynął na działalność grupy kapitałowej Wojas S.A. Spółka szacuje, iż w związku z pandemią SARS-COV-2 skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2020 r spadną o ca 20% r/r. Na spadek przychodów ze sprzedaży wpływ ma pandemia koronawirusa COVID - 19 oraz administracyjne zamknięcie od dnia 14 marca do dnia 3 maja 2020 roku sklepów Wojas I Bartek w centrach handlowych, gdzie znajduje się 97% sklepów własnych" - czytamy w raporcie.

Dodatkowo w tym okresie wiosennym przypadającym na czas zamknięcia sklepów, zwyczajowo Grupa Wojas notuje wzrost sprzedaży ze zwiększoną marżą brutto co przekłada się zwyczajowo na przyrost zysku operacyjnego (EBIT).

"W wyniku pandemii i zamknięcia sklepów, w miesiącu marcu 2020 spadek skonsolidowanych detalicznych przychodów ze sprzedaży w kanale online i offline wyniósł 36,1%, w kwietniu 70,9%, a w maju 38% w porównaniu do analogicznych okresów 2019 r. Dane sprzedażowe za miesiąc czerwiec wskazują na stabilizowanie się sytuacji sprzedażowej i popytowej, tj. na kilkunastoprocentowy spadek sprzedaży w kanale offline, który jest równoważony wzrostem sprzedaży w kanale online. Spadek popytu konsumpcyjnego, a więc i wielkości sprzedaży, a za tym następujący automatyczny wzrost stanów magazynowych z obuwiem, powoduje przejściowy niedobór płynnościowy, a także obniżkę jednostkowych cen, co powoduje, iż Wojas S.A. sprzedaje obecnie obuwie z niższą marżą brutto niż rok temu" - czytamy dalej.

Wojas szacuje, iż w związku z pandemią SARS-COV-2 powstała sporych rozmiarów luka płynnościowa.

"Sytuacja związana z pandemią spowodowała dodatkowe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w grupie w związku z zapadalnością zobowiązań handlowych zakupionej kolekcji wiosna lato 2020, wzrostem zapasów oraz potrzebą zatowarowania kolekcji jesień zima 2020/21. Straty związane z utratą całego sezonu sprzedażowego wiosna lato 2020 można szacować już na ponad 10 mln zł na poziomie wyniku EBIT lub zysku netto" - napisano też w raporcie.

Wojas S.A. skorzystała z dostępnych programów pomocowych typu dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń (gdzie dostała dofinansowanie z WUP do kosztów wynagrodzeń na kwotę 3,4 mln zł), przesunięcia terminów zapłaty składek ZUS czy też przesunęła w toku negocjacji z partnerami handlowymi terminy zapadalności zobowiązań handlowych. Dokonano też przeglądu i obniżenia kosztów wynagrodzeń i usług obcych. Spółka skorzystała też z czasowego zawieszenia ponoszenia kosztów najmu w okresie zamknięcia sklepów, a obecnie prowadzone są liczne negocjacje z wynajmującymi w zakresie dopasowania wielkości czynszów do poziomu obrotów, co będzie jednym z kluczowych czynników w zakresie odzyskania rentowności, podano także.

"Spółka uzyskała pozytywne decyzje z banków kredytujących w zakresie odnowienia czy też zwiększenia przez nich finansowania, a obecnie spółka przystępuje do finalizacji tych decyzji. Spółka Wojas S.A. złożyła też wniosek o pożyczkę płynnościową i preferencyjną w ramach tarczy dla dużych firm PFR. W wyniku podjętych w/w licznych działań, sytuacja płynnościowa spółki stabilizuje się. Także obserwowany od czerwca powrót klientów do centrów handlowych jest dobrym prognostykiem na przyszłość" - podsumowano w raporcie.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 292,8 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)