MSiG: Za obniżką stóp proc. w kwietniu głosowało 7 członków RPP, przeciw - jeden

ISBNews
06.07.2020 09:18
A A A


Warszawa, 06.07.2020 (ISBnews) - Podczas kwietniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) za wnioskiem o obniżkę stóp procentowych o 50 pb opowiedziało się siedmioro członków RPP, a przeciwko głosował jeden - Łukasz Hardt, podano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

"Uchwała Nr 4/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim.

ZA przyjęciem uchwały głosowali:

- A. Glapiński

- G.M. Ancyparowicz

- C. Kochalski

- J.J. Kropiwnicki

- E.M. Łon

- R. Sura

- J. Żyżyński

PRZECIW przyjęciu uchwały głosował:

- Ł. J. Hardt" - czytamy w Monitorze.

Na kwietniowym powiedzeniu RPP przyjęła także uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2020 oraz uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2019 r. W obu przypadkach za przyjęciem uchwał głosowało ośmioro członków RPP, bez głosów przeciwnych.

RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w tym roku - łącznie o 1,4 pkt proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej, która wynosi obecnie 0,1%.

(ISBnews)