PAIH: Projekt Polskie Mosty Tech. wesprze ekspansję do Kanady, Kazachstanu,ZEA

ISBNews
07.07.2020 09:12
A A A


Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą ubiegać się o dofinansowanie o maksymalnej wartości 200 tys. zł w formule pomocy de minimis na opracowanie i wdrożenie strategii ekspansji zagranicznej w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne (PMT) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) na rynek Kanady, Kazachstanu i ZEA w pierwszej rundzie w tym roku, do 14 lipca br. PAIH planuje uruchomienie kolejnych rund konkursowych w tym roku, jednak będzie to zależało od rozwoju sytuacji epidemicznej w poszczególnych krajach.

Granty z naborów na rynki Kanady i ZEA przyznano 30 firmom w 2018 roku, a w ubiegłym roku rekomendację do wsparcia otrzymało 43 wnioskodawców. Część z nich podpisała kontrakty za granicą, inne czekają na finalizację, przerwaną przez pandemię. Kazachstan debiutuje w programie PMT. Kazachstan zajmuje 50. miejsce na liście polskiego eksportu.

"Władze Kazachstanu są bardzo zainteresowane budową nowych zakładów przetwórczych i produkcyjnych. Zależy im również na dywersyfikacji gospodarki, aby oprócz przemysłu wydobywczego rozwijały się inne sektory" - powiedziała kierownik biura PAIH w Nur-Sułtanie Julia Horodecka, cytowana w komunikacie.

Horodecka wskazała, że Kazachstan jest jedynym krajem w Azji Środkowej, który zawarł umowę o wzmocnionym partnerstwie z Unią Europejską. Ponadto obszary warte działań inwestycyjnych w Kazachstanie to budownictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, IT, ICT. Polskie firmy mogą również liczyć na wiele zachęt i ulg podatkowych, podała Agencja.

PAIH podał, że konkurs PMT miał dziewięć naborów i do tej pory wystartowało w nim ponad 900 polskich firm, a grant otrzymało blisko 300.

Pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany organizacji programu w tym roku i agencja musiała przełożyć uruchomienie pierwszego naboru z połowy marca na początek lipca, podano także.

"W zależności od tego, jak będzie kształtować się sytuacji epidemicznej i gospodarcza, za zgodą instytucji zarządzającej, tj. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, będziemy modyfikować katalog wydatków kwalifikowanych. Już w tym naborze zwiększyliśmy limit wykorzystania środków z grantu na działania promocyjne oraz włączyliśmy możliwość udziału w targach na innych rynkach niż docelowy" - powiedziała szefowa projektu w PAIH Angelika Wójcik, cytowana w komunikacie.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne jest realizowany w latach 2018-2023 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Łączna wartość wparcia dla firm wyniesie ponad 176,5 mln zł.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju.

(ISBnews)