PIE/PFR: Odsetek firm planujących utrzymanie zatrudnienia wzrósł do 79%

ISBNews
07.07.2020 11:36
A A A


Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Odsetek firm planujących utrzymanie poziomów zatrudnienia wzrósł do 79% z 62% na początku kwietnia, jednocześnie 13% firm planuje zatrudniać, a 6% myśli o zwolnieniach, wynika z VI fali badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

"Wyniki badania są bardzo spójne z innymi wskaźnikami gospodarczymi wskazującymi na to, że dołek recesji w Polsce był w kwietniu. Od III kwartału wchodzimy w nowy etap ekspansji gospodarczej z oczekiwanym wzrostem PKB około 5% w stosunku do II kwartału. Do gospodarki trafiło z tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej PFR w 100 dni w II kwartale ponad 100 mld zł, czyli 5% PKB. Te środki skutecznie ustabilizowały sytuacje finansową przedsiębiorstw oraz rynek pracy, o czym świadczy rekordowy wzrost do 60% liczby firm posiadających bufor finansowy ponad 3 miesiące pomimo recesji oraz trend wzrostu firm planujących wzrost zatrudnienia i płac" - powiedział prezes PFR Paweł Borys, cytowany w komunikacie.

Badanie wykazało, że 76% pracowników przedsiębiorstw w Polsce ocenia ryzyko utraty pracy w najbliższym kwartale jako zdecydowanie lub raczej nieprawdopodobne, a 83% respondentów twierdzi, że w ich zakładzie pracy nie doszło do zwolnień pracowników.

60% firm deklaruje zapasy gotówki na ponad 3 miesiące, a tylko 5% nie ma żadnych rezerw finansowych. W połowie kwietnia było to odpowiedni 39% i 11%, podano także.

"Ponad połowa (52%) przebadanych pracowników otrzymuje takie samo wynagrodzenie jak przed pandemią, a spośród 31% tych, którzy zadeklarowali zmniejszenie pensji, 79% miało także obniżony wymiar czasu pracy. Obniżenie wynagrodzeń dotknęło najsilniej osób w wieku 40-49 lat (37%), a zmniejszony wymiar czasu pracy wskazywali częściej pracownicy sektora produkcji (37%) oraz osoby młode (43%)" - czytamy dalej.

"Stabilizację widać także w kontekście płac. Po raz pierwszy od początku pandemii więcej firm planuje podwyżki (14%) niż obniżenie wynagrodzeń (12%). To znaczna poprawa, jeśli przypomnimy sobie sytuację z końca marca, kiedy ta relacja wynosiła odpowiednio 3% do 50%" - powiedział dyrektor PIE Piotr Arak.

Raport wykazał, że ok. 1/3 przebadanych przedsiębiorstw (30%) uważa, że koronawirus stanowi długookresowe wyzwanie, z którym będziemy musieli się mierzyć latami.

"Blisko co piąte (18%) przebadane przedsiębiorstwo deklaruje trudności z regulowaniem własnych zobowiązań wobec kontrahentów. Najczęściej są to małe firmy (27%), podczas gdy najrzadziej na nie wskazują właściciele dużych firm (8%). W porównaniu do poprzedniej fali badania z początku maja nieznacznie zmalał odsetek firm doświadczających trudności (-7 pkt proc.). Rzadziej niż w połowie maja na trudności w spłacie zobowiązań wskazują firmy mikro (-10 pkt proc.), średnie (-11 pkt proc.) i duże (-14 pkt proc.)" - oceniono w materiale.

Badanie PIE oraz PFR przeprowadzone przez IBRiS w dniach 1-3 lipca 2020 wśród właścicieli firm lub osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach na temat ich sytuacji i planów po nastaniu w Polsce epidemii koronawirusa. Badanie przeprowadzono za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie losowo-kwotowej obejmującej 453 firm, w 4 kategoriach wielkości i 3 sektorach branżowych. Na podstawie tej próby możemy przeprowadzić wnioskowanie o populacji polskich przedsiębiorstw przy poziomie ufności 0,95, a błąd szacunku wskaźników struktury wyniesie 5%.

(ISBnews)