Varsav Game Studios ma umowę koprodukcji oraz wydania gry 'The Path of Caldyra'

ISBNews
09.07.2020 10:20
A A A


Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Varsav Game Studios zakończył negocjacje z Acquaclass Sistemas Ltd z siedzibą w Rio de Janeiro i zawarł warunkową umowę koprodukcji oraz wydania gry "The Path Of Calydra", podała spółka.

Zawarta umowa ma charakter warunkowy, a jej wejście w życie jest uzależnione od spełnienia się warunku obejmującego pozyskanie przez partnera zgody Ancine (Agencia Nacional do Cinema), która udzieliła partnerowi preferencyjnej pożyczki na produkcję gry, podano.

"Na podstawie zawartej umowy strony ustaliły zasady i parametry współpracy emitenta z partnerem obejmujące m.in. udział części zespołu emitenta w dokończeniu produkcji gry (m.in. w zakresie oświetlenia poziomów, stworzenia dodatkowych efektów cząsteczkowych i ogólnej poprawy jakości graficznej), a także portowanie gry, kontrolę jakości, tłumaczenie oraz marketing gry na platformach PC i konsolach nowej generacji. Wynagrodzenie ustalone na podstawie umowy należne emitentowi z tytułu realizacji powyższych czynności zostało ustalone jako przedział między 50 a 70% z tytułu osiągniętych przez grę przychodów ze sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Na mocy zawartej umowy Varsav Game Studios obowiązał się do wypłaty na rzecz partnera środków finansowych w wysokości około 114 tys. euro na dokończenie produkcji gry na podstawie ustalonych w umowie kamieni milowych. Spółka jest także zobowiązana do poniesienia kosztów związanych z portowaniem gry na konsole nowej generacji - PlayStation 5, Xbox Series X oraz Nintendo Switch, kosztów marketingu, kontroli jakości, tłumaczeń oraz kosztów części zespołu deweloperskiego Varsav Game Studios, które łącznie szacowane są na około 500 tys. euro, wskazano również.

Harmonogram wydawniczy zakłada wydanie gry początkowo w wersji PC w III kw. 2021 r., wersje na konsole nowej generacji są planowane na II kw. 2022 r., na dzień podpisania umowy nie określono terminu wydania gry na Nintendo Switch.

Zespół Varsav Game Studios składa się z kilkudziesięciu specjalistów, którzy doświadczenie w produkcji gier zdobywali w Vivid Games, CI Games, The Farm51, Bloober Team i Flying Wild Hog. Specjalizacją studia są gry "z innej perspektywy", ukazujące graczowi unikalną perspektywę głównego bohatera. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)