Polimex ma umowę na budowę farmy wiatrowej o mocy 60 MW za 43,05 mln zł brutto

ISBNews
10.07.2020 17:10
A A A


Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - Polimex Budownictwo, spółka zależna Polimex Mostostal zawarł umowę z E&W na wykonanie farmy wiatrowej "Parku Wiatrowego Janikowo" o łącznej mocy 60 MW za 43,05 mln zł brutto, podał Polimex.

"Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie, w formule 'pod klucz', farmy wiatrowej 'Parku Wiatrowego Janikowo', w skład którego wchodzi 30 turbin o łącznej mocy 60 MW. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ma charakter zryczałtowany i wynosi 43 050 000 zł brutto. Płatność wynagrodzenia będzie następowała w częściach, w powiązaniu z elementami rozliczeniowymi zrealizowanymi w danym miesiącu" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji I fazy wyznaczono na 30 września 2020 r., a termin realizacji II fazy na 15 grudnia 2021 r., podano także.

"Realizację II fazy umowy uzależniono od spełnienia określonych warunków zawartych w umowie, w tym w szczególności otrzymania przez zamawiającego finansowania przedmiotu umowy" - czytamy dalej.

Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)