Kalendarium ISBnews

ISBNews
10.07.2020 17:51
A A A


 PONIEDZIAŁEK, 13 lipca

--10:00: GUS poda dane o działalności faktoringowej przedsiębiorstw finansowych w 2019 roku

 

WTOREK, 14 lipca

Jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

--11:00: Konferencja prasowa online Dekpolu nt. planów

--11:00: Premiera raportu Instytutu Jagiellońskiego, Pracodawców RP i Fortum pt. "Paliwa i motory wzrostu gospodarczego.
Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę"

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy V 2020

 

ŚRODA, 15 lipca

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 r., obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2020 r.

--10:00: Konferencja prasowa online Investors TFI nt. prognoz rynkowych

 

CZWARTEK, 16 lipca

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje wskaźniki inflacji bazowej VI 2020

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje "minutes" z czerwcowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej

 

PIĄTEK, 17 lipca

--10:00: Narodowy Bank Polski opublikuje lipcową projekcję inflacji i PKB 

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 roku

 

PONIEDZIAŁEK, 20 lipca

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2020 r. wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu i budowlano-montażowej w czerwcu 2020 r. ceny produktów rolnych w czerwcu 2020 r.

 

(ISBnews)