NBP: Saldo na rachunku C/A to + 2 455 mln euro w V, konsensus: 750 mln euro

ISBNews
14.07.2020 14:00
A A A


Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w maju br. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 2 455 mln euro wobec 1 156 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 227 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

"W maju 2020 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (6,9 mld zł) i obrotów towarowych (5,7 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów wtórnych (1 mld zł) i dochodów pierwotnych (0,5 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 15 mld zł. Z opublikowanych 14 lipca 2020 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za maj 2020 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 11,1 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Konsensus rynkowy wyniósł 750 mln euro nadwyżki C/A.

"Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 0,5 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły jedynie 2,1 mld zł. Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,5 mld zł oraz dodatnie saldo naliczonych odsetek od pozostałych instrumentów dłużnych wykazywanych w pozostałych inwestycjach w wysokości 0,2 mld zł." - czytamy w komunikacie.

(ISBnews)