MFPR: POPC zakontraktował wszystkie środki dostępne w perspektywie fin. 2014-20

ISBNews
15.07.2020 08:48
A A A


Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Program Polska Cyfrowa (POPC), stawiający sobie za cel upowszechnienie dostępu do szybkiego internetu, rozwój e-administracji oraz cyfrową aktywizację społeczeństwa, jako pierwszy zakontraktował wszystkie środki dostępne w perspektywie finansowej 2014-2020, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR).

Projekty finansowane z programu Polska Cyfrowa można podzielić na trzy grupy. Pierwszą stanowią te, w wyniku których powstaje infrastruktura szerokopasmowa umożliwiająca dostęp do szybkiego Internetu. Bezpośrednimi odbiorcami tych projektów są mieszkańcy obszarów, na których do tej pory dostęp do sieci był ograniczony lub wcale go nie było. Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, dzięki którym zwiększa się pula usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną oraz informacji sektora publicznego udostępnianych online. Korzysta na tym całe społeczeństwo. Z kolei trzecia grupa to projekty zachęcające ludzi do korzystania z internetu i zwiększające ich cyfrowe kompetencje, podano.

"Z pomocą funduszy europejskich sprawiamy, aby z szybkiego internetu mogli korzystać wszyscy Polacy, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. W obecnej sytuacji związanej z pandemią, gdy większość firm pracowała zdalnie, jeszcze bardziej doceniliśmy, jak ważny jest łatwy i szybki dostęp do internetu. Bez niego trudno jest funkcjonować w dzisiejszym świecie" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

W ramach POPC 2014-2020 ponad 1 mld euro środków z Unii Europejskiej pomoże w rozbudowie sieci szerokopasmowych. Dzięki już dofinansowanym przedsięwzięciom do 2023 r. w zasięgu szybkiego internetu znajdzie się około 2 mln gospodarstw domowych. Natomiast szybki internet, powyżej 100 Mb/s, dotrze do ponad 11 tys. placówek oświatowych.

"W ramach programu wdrożonych zostanie 179 e-usług publicznych, z których 66 jest już dostępna. Najbardziej popularną z tych usług jest e-recepta. Wystawiono już ponad 250 mln takich recept dla ponad 20 mln pacjentów. Najstarszy lekarz, który wystawił e-receptę, ma 98 lat. Wdrażane jest także e-skierowanie, które umożliwi zdalną rejestrację na wizyty do lekarzy specjalistów oraz badania lekarskie. Pozostałe usługi dotyczą m.in obszaru sądownictwa, gdzie wdrożono protokół elektroniczny w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe). Zbudowano także usługi w obszarze obsługi podatków, wsparcia kontroli podatkowej i zapobiegania przestępczości ubezpieczeniowej, w sferze nauki wdrożono system usprawniający procesy finansowania nauki. Zrealizowano także usługi Policji w zakresie komunikacji z obywatelem w tym m.in. usługa wysłania wiadomości SMS Child Alert" - czytamy dalej.

Projekt "Zdalna szkoła" i "Zdalna Szkoła +" to odpowiedź na obecną sytuację szkolnictwa wynikającą z pandemii. Podczas zawieszenia zajęć w szkołach sprzęt komputerowy był niezbędny do prowadzenia lekcji na odległość. Przy wsparciu funduszy unijnych z programu Polska Cyfrowa wyposażamy w taki sprzęt szkoły, które udostępniają go potrzebującym uczniom i nauczycielom. Dofinansowanie w wysokości prawie 350 mln zł pozwoliło na zakup komputerów i laptopów dla prawie 4,5 tys. szkół. Dodatkowo środki przeznaczono na oprogramowanie oraz mobilny dostęp do internetu potrzebnych do prowadzenia zdalnych lekcji.

(ISBnews)