EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego SGB-Banku na stabilną

ISBNews
15.07.2020 12:51
A A A


Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego nadanego SGB-Bankowi z negatywnej na stabilną. Sam rating został utrzymany na poziomie B, podała agencja.

Zmiana perspektywy ratingu SGB-Banku związana jest ze wzrostem kapitału własnego oraz współczynnika wypłacalności banku, poprawą jakości portfela kredytów, a także z wypracowaniem w 2019 roku dodatniego wyniku finansowego, podano w komunikacie.

"SGB-Bank w ubiegłym roku został dokapitalizowany przez akcjonariuszy kwotą 107,5 mln zł, co pozwoliło w dużym stopniu odbudować kapitał własny banku po wygenerowaniu w 2018 roku wysokiej straty netto (-147 mln zł). W 2019 roku SGB-Bank wyemitował także bankowe papiery wartościowe na kwotę 150 mln zł, co wpłynęło na wzrost funduszy własnych. Przy jednoczesnym niewielkim obniżeniu łącznej ekspozycji na ryzyko (o 20 mln zł) łączny współczynnik wypłacalności wzrósł na koniec ubiegłego roku do 16,5 (z 12,3 na koniec 2018 roku)" - czytamy dalej.

EuroRating zwraca jednak uwagę na fakt, że jeszcze w pierwszej połowie 2019 roku SGB-Bank nie spełniał wymogów w zakresie współczynników wypłacalności Tier 1 i TCR. Ponadto agencja podkreśla, że nawet po dokapitalizowaniu przeprowadzonym w 2019 roku relacja kapitału własnego do sumy aktywów jest wciąż na bardzo niskim poziomie 3,2% (wobec 3,1% na koniec 2018 roku). Oznacza to, że bank nadal dysponuje jedynie niewielkim buforem kapitałowym, który mógłby zaabsorbować ewentualne straty.

Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza wypracowanie przez SGB-Bank w 2019 roku dodatniego wyniku finansowego (po wygenerowaniu w poprzednim roku wysokiej straty netto). Zysk ten był jednak symboliczny, bowiem odpowiadał jedynie 0,1% sumy posiadanych przez bank aktywów.

(ISBnews)