JR Holding ASI planuje ogłoszenie aktualizacji strategii w najbliższym czasie

ISBNews
15.07.2020 14:24
A A A


Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - JR Holding ASI przedstawi propozycję aktualizacji strategii przed najbliższym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy, poinformował prezes January Ciszewski.

"Zarząd pracuje nad aktualizacją strategii i w najbliższym czasie zostanie ona ogłoszona. Myślę, że zarząd przed najbliższym WZA przedstawi propozycję aktualizacji" - napisał Ciszewski podczas czatu inwestorskiego, zorganizowanego przez inwestycje.pl i inwestorzy.tv.

Obowiązująca strategia na lata 2020-2022 została ogłoszona w listopadzie 2019 r. Zakłada ona:

- sprzedaż wszystkich nieruchomości, czego konsekwencją będzie uwolnienie zamrożonej gotówki oraz zniwelowanie długu spółki do zera,

- reinwestycję całości gotówki zakumulowanej po sprzedaży nieruchomości w projekty o potencjale nie mniejszym niż te, w których JR Holding jest zaangażowany, a są one osadzone w branżach: odnawialnych źródeł energii, gier, technologii, w szczególności sztucznej inteligencji,

- prezentację wartości portfela inwestycyjnego poprzez kwartalną aktualizację wyceny aktywów,

- rozpoczęcie procesu przeniesienia notowań akcji spółki na rynek regulowany GPW.

JR Holding ASI jest spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r., która wygasza działalność w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zwiększa zaangażowanie w nowe projekty inwestycyjne. Spółka została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.

(ISBnews)