NFOŚiGW przeznaczy 50 mln zł na zadania dot. retencji na obszarach wiejskich

ISBNews
17.07.2020 13:10
A A A


Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczy 50 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie retencji na obszarach wiejskich, podał fundusz. Nabór potrwa od 22 lipca do 17 grudnia br.

Wsparcie będzie przyznawanie w formie dotacji do 70% kosztów kwalifikowanych, podano w komunikacie.

Źródłem krajowych dotacji będzie program NFOŚiGW "Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska", który po modyfikacji przewiduje finansowanie samorządowych zadań w zakresie retencji korytowej lub przykorytowej na obszarach wiejskich. Za takie - według Strategii Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030 przyjętej 15 października 019 r. przez Radę Ministrów - uznaje się obszar kraju z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, podano także.

Program "Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska" (finansowanie retencji na wsi) jest jednym z 26 programów uwzględnionych w tzw. pakiecie zielonych inwestycji, który jest skierowany do różnych beneficjentów i opiewa na łączną kwotę blisko 7,8 mld zł.

(ISBnews)