ZUE złożyło najtańszą ofertę, za 382,2 mln zł, na budowę linii tram. w Olsztynie

ISBNews
17.07.2020 15:15
A A A


Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Złożona dziś oferta ZUE, warta 382,2 mln zł brutto (310,7 mln zł netto), jest najtańsza w postępowaniu przetargowym na "Rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie", podała spółka. Cena ma wagę 60% wśród kryteriów oceny ofert.

"Termin realizacji zadania: 791 dni od daty zawarcia umowy. Kryteria oceny ofert stanowią:
1) cena - waga: 60%,
2) okres dodatkowej rękojmi - waga: 10%,
3) organizacja robót - waga: 15%,
4) utrzymanie terminu mimo dodatkowych kolizji sieci - waga: 5%,
5) doświadczenie kierownika budowy - waga: 3%,
6) doświadczenie kierownika robót drogowych - waga: 3%,
7) doświadczenie kierownika robót drogowych w zakresie torowiska - waga: 3%,
8) dodatkowe badania spawów połączeń szyn - waga: 1%" - czytamy w komunikacie.

Oferta spółki mieści się w budżecie zamawiającego, podano także.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)