MAP: Plan naprawczy dla PGG będzie dyskutowany ze związkami zawodowymi 23 VII

ISBNews
20.07.2020 08:37
A A A


Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - W związku z pogarszającą się sytuacją kopalń, Agencja Rezerw Materiałowych utworzy rezerwę strategiczną węgla kamiennego na cele energetyczne o wartości ok. 130 mln zł, podało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP). Prezentacja planu naprawczego dla Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i jego dyskusja ze związkami zawodowymi zaplanowana jest na najbliższy czwartek, tj. 23 lipca br. 

"Od momentu powstania Ministerstwo Aktywów Państwowych prowadzi intensywne prace nad strategią zmierzającą do transformacji sektora energetycznego i wydobywczego. Z jednej strony zapewni ona bezpieczeństwo energetyczne, z drugiej da branży długoterminową stabilność w zmieniających się warunkach zewnętrznych. Czynnikiem obciążającym, którego nikt nie był w stanie wcześniej przewidzieć stała się pandemia koronawirusa. Zachwiała ona całym rynkiem energetycznym, zmniejszając zapotrzebowanie na energię elektryczną o 10%. Wszystko to doprowadziło w branży wydobywczej do bardzo poważnego kryzysu" - czytamy w komunikacie MAP. 

Jak zaznaczono, działania podejmowane przez ministerstwo toczą się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to bieżące reagowanie na sytuację w branży, druga - dużo szersze prace strategiczne. Obu tym obszarom poświęcone są liczne analizy oraz spotkania z przedstawicielami sektora górniczego i energetycznego, ale także konsultacje z instytucjami finansowymi.

"Na skutek tych działań Agencja Rezerw Materiałowych utworzy rezerwę strategiczną węgla kamiennego na cele energetyczne. Szacowana wartość węgla na potrzeby utworzenia tej rezerwy wynosi ok. 130 mln zł netto. Dodatkowo toczyły się rozmowy ze spółkami sektora energetycznego, które dotyczyły odbiorów zakontraktowanego węgla. W wyniku tych rozmów prezesi spółek energetycznych potwierdzili w ostatnich dniach wolę zakupu zakontraktowanego węgla od Polskiej Grupy Górniczej" - czytamy dalej. 

Jak wskazano, zarząd PGG przygotował plan naprawczy, który w ocenie resortu spełnia on kilka kluczowych przesłanek: jest realny, gwarantuje funkcjonowanie rentownych jednostek w dłuższym horyzoncie czasowym oraz zapewnia racjonalność ekonomiczną działania spółki, dąży do zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego zatrudnionych pracowników. 

"Jego prezentacja i dyskusja ze związkami zawodowymi zaplanowana jest na najbliższy czwartek, tj. 23 lipca br. W tym celu skierowano stosowne zaproszenia do reprezentatywnych związków zawodowych działających w Polskiej Grupie Górniczej" - czytamy także. 

MAP podało, że w okresie styczeń-maj 2020 r. import węgla kamiennego do Polski zmniejszył się o prawie 2,8 mln ton w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Import węgla energetycznego zmniejszył się w tym samym okresie o ponad 2,3 mln ton. 

Resort zaznaczył, że zmniejszenie importu nie wynika z sytuacji rynkowej, ale jest efektem działań, które rząd podjął m.in. w zakresie zintensyfikowania kontroli na granicach, a także przyjęcia przez spółki energetyczne zasady, zgodnie z którą wykorzystywany w energetyce zawodowej jest wyłącznie węgiel krajowy.

MAP podało, że rząd przygotowuje strategię transformacji sektora energetycznego. 

"Nadrzędna jest ochrona miejsc pracy przy jednoczesnym zagwarantowaniu stabilnego funkcjonowania energetyki i górnictwa na najbliższe dziesięciolecia. Strategia transformacji energetyki zostanie przedstawiona niebawem, a ważnym jej elementem będą nie tylko konsultacje społeczne, ale również ustalenia z Komisją Europejską oraz przeprowadzenie procesu legislacyjnego" - czytamy także w komunikacie. 

Jak wskazano, przyjęcie strategii określi nie tylko model energetyki na najbliższe dziesięciolecia, ale stworzy perspektywę funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego i brunatnego.

(ISBnews)