NBP: Zatrudnienie imigrantów w Polsce spadło o ok. 10% między lutym i majem

ISBNews
20.07.2020 12:09
A A A


Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Zatrudnienie cudzoziemców zmniejszyło się prawdopodobnie o ok. 10% pomiędzy lutym i końcem maja 2020 r., szacuje Narodowy Bank Polski (NBP) w analizie "Imigranci w polskiej gospodarce - raport z badań ankietowych".

"Wzrost liczby pracujących imigrantów był czynnikiem zwiększającym potencjał wzrostu PKB (przeciętnie o 0,5 pkt proc. rocznie), ale także powodującym szybki wzrost przekazów pieniężnych z Polski na Ukrainę. Zamknięcie granic spowodowane epidemią COVID-19 nie wywołało masowych powrotów imigrantów i związanych z nimi problemów z personelem w firmach. Zatrudnienie cudzoziemców zmniejszyło się prawdopodobnie o ok. 10% pomiędzy lutym i końcem maja 2020" - czytamy we wnioskach z raportu.

Niekorzystny wpływ COVID-19 na sprzedaż najbardziej odczuły małe firmy z sektora usług i przemysłu, ale najczęstszymi reakcjami było ograniczanie kosztów niezwiązanych zatrudnieniem. Ograniczanie zatrudnienia było silnie skorelowane ze spadkiem sprzedaży, choć dokonywane w proporcjonalnie znacznie mniejszym stopniu ("chomikowanie pracy"). Co ciekawe, zmiany zatrudnienia imigrantów nie były skorelowane z sytuacja firm, podano także.

Zgodnie z badaniem, epidemia COVID-19 może obniżyć skłonność części firm (ok. 15%) do rekrutacji imigrantów w najbliższej przyszłości, podobnie jak ogólne obniżenie popytu na pracę. Realizacja korzystnego scenariusza makroekonomicznego będzie prowadzić do powrotu do trendu wzrostu popularności zatrudniania obcokrajowców (1/4 ankietowanych firm zaczęła zatrudniać obcokrajowców w ostatnich 2 latach). Głównym motywem zatrudniania imigrantów był brak rąk do pracy oraz większa elastyczność czasu pracy.

"60% firm zatrudnia imigrantów jedynie przy pracach fizycznych nie wymagających kwalifikacji. Duże firmy przeciętnie w większym stopniu korzystają z kapitału ludzkiego imigrantów. Ważną rolę (ok. 24% zatrudnienia) w rekrutacji i zatrudnieniu osób o niższych kwalifikacjach do średnich i dużych firm odgrywają agencje pośrednictwa pracy" - czytamy dalej.

NBP wykazał też, że w ciągu ostatnich pięciu lat silnie wzrósł odsetek imigrantów deklarujących chęć pozostania na dłużej lub nawet na stałe w Polsce. Ponad połowa imigrantów w Polsce przebywa razem z przynajmniej jednym członkiem rodziny. Oznacza to wzrastającą tendencję do migracji osiedleńczej. Z czasem wysoka obecnie skłonności imigrantów do przesyłania środków do kraju rodzinnego powinna się zmniejszać.

(ISBnews)