MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,9% m/m do 1 087,38 mld zł w maju 2020 r.

ISBNews
20.07.2020 15:21
A A A


Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) -- Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec maja 2020 r. wzrosło o 0,9% m/m czyli o 10 201,9 mln zł w maju 2020 r, podało Ministerstwo Finansów (MF), prezentując ostateczne dane. Od początku roku zadłużenie zwiększyło się o 114 043,4 mln zł (+11,7%).

" Wzrost zadłużenia w maju 2020 r. był głównie wypadkową:

? potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+3,8 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 7 mld zł, pomniejszającym potrzeby saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (-1,9 mld zł) oraz saldzie zarządzania środkami europejskimi (-2 mld zł),

? zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+8 mld zł),

? obligacji przekazanych na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa (+7 mld zł), ? pożyczki FS (+0,2 mld zł) wobec FRD (w ramach SFP),

? różnic kursowych (-6,4 mld zł) - umocnienia PLN wobec EUR o 2,2%, wobec USD o 3,5%, wobec CHF o 3,2% wobec JPY o 2,3%." - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w maju 2020 r. wzrosło o 17,4 mld zł, co było głównie wynikiem salda emisji skarbowych papierów wartościowych (SPW; +17,9 mld zł), w tym przede wszystkim rynkowych SPW.

" Wzrost zadłużenia od początku 2020 r. był głównie wypadkową:

? potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+12,9 mld zł), przy deficycie budżetu państwa 25,9 mld zł oraz saldach zarządzania środkami europejskimi (-17,9 mld zł) oraz depozytów JSFP i depozytów sądowych (+6,5 mld zł),

 ? zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+64,8 mld zł),

? obligacji przekazanych na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa (+17 mld zł),

? pożyczki FS (+11,5 mld zł) wobec FRD (w ramach SFP)

? różnic kursowych (13 mld zł) ? osłabienia PLN wobec EUR o 4,5%, wobec USD o 5,4%, wobec CHF o 6,1% oraz wobec JPY o 6,8%." - czytamy dalej.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w maju 2020 r. wzrosło o 17,4 mld zł, co było głównie wynikiem salda emisji skarbowych papierów wartościowych (SPW; +17,9 mld zł), w tym przede wszystkim rynkowych SPW.

"W maju 2020 r. zadłużenie w walutach obcych spadło o 7,2 mld zł, co było wynikiem: ujemnego salda emisji długu" - czytamy także.

W maju 2020 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 23,3%, tj. spadł o 0,9 pkt proc. m/m i 3,1 pkt proc. w porównaniu z końcem 2019 r. Na spadek udziału w maju istotny wpływ miały różnice kursowe. Strategia zarządzania długiem zakłada obniżenie udziału długu w walutach obcych w długu SP poniżej 25%, podano.

(ISBnews)