Spółka Mostostalu Zabrze ma ugodę z GDDKiA ws. dodatkowego wynagrodzenia

ISBNews
20.07.2020 18:04
A A A


Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych (PRInż), spółka zależna Mostostalu Zabrze zawarła ugodę sądową ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad dodatkowego wynagrodzenia z tytułu umowy dotyczącej realizacji budowy odcinka autostrady A4, podała spółka. PRInż ma otrzymać łącznie 7 286 411,24 zł brutto.

"Zarząd Mostostal Zabrze S.A. informuje, że 20 lipca 2020 r. spółka zależna - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. (PRInż) zawarła ugodę sądową ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (SP GDDKiA). Ugoda dotyczy zapłaty na rzecz PRInż dodatkowego wynagrodzenia z tytułu umowy dotyczącej realizacji budowy odcinka autostrady A4 (odcinek Gliwice - Katowice, pododcinek: Batorego - Mikołowska), podpisanej w dniu 28 września 1998 r.  Zgodnie z zawartą ugodą SP GDDKiA zapłaci na rzecz PRInż łącznie 7 286 411,24 zł brutto w terminie 30 dni od dnia zawarcia ugody" - czytamy w komunikacie. 

Spółka podkreśliła, że zapłata ww. kwoty na podstawie ugody wyczerpuje wszelkie roszczenia PRInż wobec SP GDDKiA wynikające lub pozostające w jakimkolwiek związku z realizacją przedsięwzięcia związanego z umową.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)