Rozliczenie z Gazpromem pomniejszy koszty PGNiG w II kw. 2020 r.

ISBNews
21.07.2020 10:56
A A A


Warszawa, 21.07.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ujmie zmniejszone koszty wynikające z rozliczenia aneksu do kontraktu z Gazpromem w wynikach II kw. 2020 r., podała spółka.

Kwota 5 689 mln zł pomniejszy koszty operacyjne dotyczące gazu, kwota 42 mln zł pomniejszy wartość zapasu gazu, kwota 5 mln zł pomniejszy wartość środków trwałych, podano w komunikacie.

"Ponadto na wyniki finansowe II kwartału 2020 r. wpływ będzie miał dodatni wynik na różnicach kursowych z wyceny bilansowej wzajemnych rozliczeń (ok. 300 mln zł) oraz podatek dochodowy. Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych podatkowej grupy kapitałowej PGNiG za miesiąc czerwiec 2020 r. wyniosła ok. 1,1 mld zł" - czytamy dalej.

W połowie czerwca PGNiG zawarło z PAO Gazprom/OOO Gazprom Export aneks do kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego z 25 września 1996 r., podało PGNiG. W treści aneksu strony potwierdziły zasady stosowania formuły cenowej zakupu gazu dostarczanego w ramach Kontraktu Jamalskiego, wskazanej w wyroku końcowym Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)