Glapiński: NBP dokonał skupu papierów wart. na kwotę 96,2 mld zł w I poł. 2020

ISBNews
23.07.2020 13:52
A A A


Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) dokonał w I połowie 2020 roku skupu obligacji emitowanych i gwarantowanych przez Skarb Państwa na kwotę 96,2 mld zł, poinformował prezes NBP Adam Glapiński.  

"Łącznie w I półroczu 2020 roku NBP dokonał skupu dłużnych papierów wartościowych o wartości nominalnej 96,2 mld zł, zasilając sektor bankowy kwotą 101,6 mld" ? powiedział Glapiński w Sejmie, przedstawiając sprawozdanie z działalności NBP w 2019 roku.

Zaznaczył, że dzięki takiemu działaniu został wzmocniony wpływ obniżki stóp procentowych na koszt finasowania wszystkich sektorów gospodarki .

"Celem skupu papierów wartościowych jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym oraz zachowanie płynności rynku wtórnego tych papierów. Skup aktywów skutecznie ograniczył też ryzyko wzrostu rentowności obligacji skarbowych oraz tych, gwarantowanych przez Skarb Państwa" ? podkreślił prezes.

(ISBnews)