Glapiński: Zyski banków powinny być wykorzystane na kredytowanie gospodarki

ISBNews
23.07.2020 17:28
A A A


Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Środki uwolnione z bufora ryzyka systemowego i zyski wypracowane przez banki w ubiegłym roku powinny zostać wykorzystane na kredytowanie gospodarki i pokrycie strat, których należy się spodziewać w najbliższych kwartałach, a nie były wypłacane w postaci dywidend, ocenił prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. 

"Zważywszy na szeroki zakres instrumentów uruchamianych przez instytucje publiczne na rzecz systemu bankowego, pożądane byłoby zwiększenie zaangażowania banków w działania wspierające kredytobiorców, a tym samym gospodarkę. Ważne jest, aby środki uwolnione z bufora ryzyka systemowego i zyski wypracowane przez banki w ubiegłym roku zostały wykorzystane na kredytowanie gospodarki i pokrycie strat, których należy się spodziewać w najbliższych kwartałach, a nie były wypłacane w postaci dywidend" - czytamy w pełnym tekście przemówienia pn. "Sprawozdanie z działalności NBP za 2019 r.", którego część prezes NBP wygłosił dziś w Sejmie. 

"Apelowałbym również o to, aby zadeklarowane przez banki tzw. wakacje kredytowe należycie uwzględniały potrzeby kredytobiorców dotkniętych skutkami pandemii" - czytamy również. 

Prezes NBP wskazał, że bank centralny zagwarantował odpowiednią płynność banków przez operacje repo, obniżkę stopy rezerwy obowiązkowej i skup obligacji na rynku wtórnym.

"Umożliwiliśmy także bankom refinansowanie kredytów dla przedsiębiorstw, wprowadzając tzw. kredyt wekslowy. Weksle, które banki pozyskują jako zabezpieczenie kredytów, mogą być 7/10 zdyskontowane w NBP. Wprowadzając ten instrument, inicjatywę skorzystania z niego pozostawiliśmy bankom. Ta forma wsparcia jest przeznaczona zwłaszcza dla tych banków, dla których barierą zwiększenia podaży kredytu jest jego finansowanie" - przypomniał Glapiński. 

(ISBnews)