NBP: Wzrost finansowania firm kredytem nie będzie duży w III kw.

ISBNews
24.07.2020 14:59
A A A


Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Saldo prognoz popytu przedsiębiorstw na kredyt w III kw. 2020 r. wzrośnie, ale będzie to efekt z jednej strony spadku odsetka firm planujących spłatę kredytu (do poziomu najniższego od 10 lat) i wzrostu (kw/kw) odsetka firm planujących niewielki zwiększenie zadłużenia kredytowego, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

"Preferowanym źródłem finansowania, wśród zmniejszającej się populacji przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych inwestycji pozostają środki własne. Firmy częściej niż w poprzednich kwartałach planują sięgnąć po inne (pozabankowe) źródła finansowania inwestycji, a wyraźny wzrost zapotrzebowania na alternatywne do kredytu źródła finansowania działalności wyrażają duże przedsiębiorstwa"-  czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

Trzeba też podkreślić, że zainteresowanie firm znaczącym zwiększeniem zadłużenia bankowego jedynie lekko wzrosło, a wzrost finansowania działalności kredytem bankowym - obserwując spadek tempa wzrostu zadłużenia przedsiębiorstw wobec banków w danych statystyki bankowej NBP - raczej nie będzie duży, podano także.

NBP podał także, że biorąc też pod uwagę historyczną sprawdzalność prognoz wzrostu zadłużenia można oczekiwać, że mniej niż 47% firm wyrażających plany ubiegania się o kredyt faktycznie złoży wnioski kredytowe. 

W czerwcu 2020 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2 578 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

(ISBnews)