Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
27.07.2020 18:00
A A A


Zarząd spółki Kruk podjął uchwałę w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku netto spółki za 2019 rok oraz rekomendacji walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenia części zysku netto za 2019 r. na skup akcji własnych za ok. 95 mln zł lub na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 5 zł na akcję, podała spółka.

Elektrobudowa w upadłości miała 61,78 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 18,58 mln zł straty operacyjnej, 13,39 mln zł straty EBITDA i 18,7 mln zł straty netto w I kw. 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

AML Polska, spółka zależna British Automotive Holding (BAH) wystosowała do Aston Martin Lagonda Limited oświadczenia o rozwiązaniu, z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia, umowy dilerskiej i umowy serwisowej, podał BAH.

Zarząd Libetu podjął uchwałę o złożeniu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wniosku, aby zysk spółki za 2019 r. w kwocie 25,28 mln zł przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego, podała spółka.

Magdalena Jurewicz złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu Ten Square Games z dniem 31 lipca, podała spółka.

GWI Bauunternehmung, spółka zależna Erbudu, podpisała z TZMO Deutschland umowę o wartości 6,03 mln euro netto (26,52 mln zł netto) na budowę budynku administracyjnego w Biesenthal, podał Erbud.

Redan w perspektywie kolejnych miesięcy oczekuje wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej przy dalszym ograniczaniu kosztów centrali i na poziomie grupy, wyniki mają się znacząco poprawić w porównaniu do roku poprzedniego, podała spółka.

W Elektrowni Łagisza w Będzinie rozpoczęła pracę nowa stacja demineralizacji wody, wybudowana za ponad 40 mln zł, podał Tauron. Zrealizowana inwestycja zapewni ciągłość dostaw odpowiedniej jakości wody dla funkcjonowania elektrowni.

Dekpol Deweloper, wchodzący w skład grupy kapitałowej Dekpol, wprowadził do sprzedaży dwie nowe inwestycje obejmujące łącznie 76 lokali: Lazur Park i Villa Neptun na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, podała spółka. Termin oddania do użytku Lazur Park oraz Villi Neptun planowany jest na II połowę 2021 r.

Grupa CCC we współpracy z InPost uruchomiła usługę 'Paczka w Weekend' umożliwiającą klientom dostawę do Paczkomatu w sobotę, a nawet w niedzielę, poinformowała spółka. 

Grupa Orlen sprzedała 1,56 mln ton asfaltów w 2019 roku, co jest najlepszym wynikiem w historii aktywności na rynku, podał PKN Orlen. Oznacza to wzrost o 7% w stosunku do poprzedniego rekordu sprzedażowego.

ML System wypracował 55,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, o 31% więcej r/r oraz 13,8 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA (wzrost o 106% r/r) w I połowie 2020 roku, podała spółka prezentując dane szacunkowe.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył ponad 7,2 mln zł kary na Lartiq (d. Trigon), która wprowadzała konsumentów w błąd, oferując fundusze inwestycyjne, podał Urząd. Konsumenci byli zapewniani o "pełnym zabezpieczeniu kapitału" i nieinformowani o ryzyku związanym z gwarancjami spółki GetBack.

'The Wizards - Dark Times' - najnowsza część serii 'The Wizards' autorstwa Carbon Studio - zwróciła wszystkie koszty produkcji w niespełna dwa miesiące od premiery, podała spółka. Tytuł zadebiutował na platformach Steam, Oculus Store oraz Viveport 4 czerwca. Jednocześnie Carbon Studio poinformowało o przekroczeniu liczby 150 tys. sprzedanych kopii wszystkich gier z serii 'The Wizards'.

Redan odnotował 9, 84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 23,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zamet odnotował 3,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CDRL odnotowało 17,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polimex Mostostal zawarł z obligatariuszami wyemitowanych przez spółkę obligacji zamiennych na okaziciela serii A o jednostkowej wartości nominalnej 500 tys. zł oraz obligatariuszem wyemitowanych przez spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii B o jednostkowej wartości nominalnej 100 tys. zł porozumień zmieniających i ujednolicających warunki emisji obligacji serii A (WEO serii A) oraz warunki emisji obligacji serii B (WEO serii B), podała spółka.

i2 Development wyemituje 10 tys. zabezpieczonych obligacji serii K, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, o maksymalnym terminie wykupu przypadającym 11 sierpnia 2023 roku, podała spółka. Środki finansowe pozyskane z emisji obligacji zostaną wykorzystane na refinansowanie obligacji serii F i G i2 Development.

Grupa Lotos odnotowała skonsolidowany oczyszczony wynik EBITDA LIFO w wysokości 45 mln zł w II kw. 2020 r. według szacunkowych danych, podała spółka.

(ISBnews)