Siemens Polska: Krajowa produkcja pilnie potrzebuje transformacji cyfrowej

ISBNews
28.07.2020 08:58
A A A


Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Poziom cyfryzacji produkcji w Polsce wynosi 1,9 pkt w skali od 1 do 4 według badań Digi Index 2020 firmy Siemens Polska, podano w komunikacie. Wynik badania jest alarmujący ? polska produkcja pilnie potrzebuje transformacji cyfrowej, zaznaczono.

"Wynik ten oznacza bardzo niski stopień digitalizacji i pilną potrzebę wprowadzenia usprawnień w kierunku cyfrowej transformacji (wynik pow. 3,6 pkt oznacza realizację w praktyce idei Przemysłu 4.0). Najlepiej w badaniu wypadła branża maszynowa (2,2 pkt.), najsłabiej branża spożywcza (1,7 pkt.). Największą barierą we wdrożeniu digitalizacji produkcji są środki finansowe (43%) oraz brak wiedzy (20%). Procent zysków przeznaczanych na digitalizację procesów produkcji: 6,5%. Badanie obejmowało 6 strategicznych obszarów zarządzania firmą: Planowanie, Organizacja i administracja, Integracja systemów, Produkcja i działania operacyjne, Zarządzanie danymi i Zastosowanie procesów cyfrowych. Najlepiej polskie firmy produkcyjne wypadły w obszarze Produkcja i działania operacyjne (2,6 pkt) oraz Zarządzanie danymi (2,9 pkt) ? poprawkę trzeba brać jednak na to, że co prawda polskie firmy zbierają dużo danych, ale mają problem z ich efektywnym wykorzystaniem ? widzimy tu olbrzymi potencjał rozwoju dla polskiego rynku" ? wymieniono w informacji.

"Nadchodzi era inteligentnego wytwarzania. Jak każda rewolucja stanowi ona wyzwanie tak dla ludzi, jak i dla biznesu. Dziś producenci na całym świecie mają spore trudności z określeniem, od czego zacząć i jak skutecznie przeprowadzić cyfrową transformację w swojej firmie. Właśnie po to stworzyliśmy Digi Index, żeby pomóc im w obraniu właściwej ścieżki tej innowacyjnej podróży" - mówi prezeska i dyrektorka Digital Industries w Siemens Polska Dominika Bettman, cytowana w komunikacie. 

Badanie przeprowadzono w 100 firmach produkcyjnych zatrudniających od 50 do 249 pracowników, z branż: automotive, spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej oraz sektora maszynowego. Digi Index ocenia digitalizację 6 strategicznych obszarów zarządzania firmą, tj. Planowanie, Organizacja i administracja, Integracja systemów, Produkcja i działania operacyjne, Zarządzanie danymi i Zastosowanie procesów cyfrowych.

Digi Index to nowy, uniwersalny wskaźnik stopnia cyfryzacji, opracowany przez Siemens Polska.  W pierwszej połowie tego roku Siemens przeprowadził badanie stopnia cyfryzacji polskich firm. Do pogłębionych wywiadów z respondentami posłużył m.in. algorytm Digital Enterprise Assessment opracowany przez specjalistów z chińskiego oddziału koncernu. Numeryczny wynik badania to Digi Index (Digital Enterprise Index) - uniwersalny wskaźnik mogący określić poziom digitalizacji firmy, danego sektora czy całej gospodarki. W premierowej odsłonie raportu Siemens Polska skupił się wyłącznie na krajowej produkcji.

'Digi Index 2020' pokazuje też, że polscy producenci pomimo niskiego stopnia cyfryzacji produkcji dostrzegają i doceniają korzyści z niej płynące. Pytani w trakcie badania o przewagi, jakie mają firmy inwestujące w digitalizację, najczęściej wymieniają usprawnienia procesów produkcji, redukcję kosztów oraz szybsze wprowadzanie produktu na rynek. Świadomość ta nie zawsze przekłada się jednak na podejmowanie aktywnych działań zmierzających do szerszego uczestnictwa w cyfrowej transformacji przemysłowej, zaznaczono.

"Digi Index 2020 pokazuje, że transformacja cyfrowa w polskim sektorze produkcyjnym wynika przede wszystkim bezpośrednio z potrzeb biznesowych. Na czele stoją potrzeby optymalizacji procesów (36%), kosztów produkcji (35%) oraz szybszego wprowadzenia produktu na rynek (20%). Udowadnia to rzeczywistą wartość digitalizacji oraz pozwala na dokładne określenie stopy zwrotu inwestycji dla firm, które stoją jeszcze przed wdrożeniem cyfrowych rozwiązań" ? mówi digital transformation advisor w Siemens Polska Sebastian Lemieszek. 

Pandemia COVID-19 i jej konsekwencje społeczno-gospodarcze przyspieszyły transformację cyfrową na świecie. Lockdown zmusił firmy w Polsce i na świecie do wprowadzenia zdalnego trybu pracy oraz wdrożenia działań, pozwalających utrzymać produkcję nawet w warunkach kryzysowych. Ten nieoczekiwany katalizator zmian z pewnością przełoży się na wyniki Digi Indexu Siemensa w kolejnych latach, podkreślono.

Siemens Sp. z o.o. ? polska spółka globalnego koncernu została utworzona w 1991 roku. Na polskim rynku oferuje rozwiązania i produkty Siemens AG, a także usługi inżynieryjne, doradcze i serwisowe z zakresu automatyki przemysłowej i napędów, automatyki budynkowej, wytwarzania energii oraz jej przesyłu i rozdziału.

(ISBnews)