Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2021 rok

ISBNews
28.07.2020 16:00
A A A


Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na 2021 r., przedłożone przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zgodnie z nimi PKB w przyszłym roku wzrośnie do 4%, stopa bezrobocia wyniesie 7,5%, a inflacja sięgnie 1,8%.

"Polityka rządu będzie nakierowana na możliwe szybką odbudowę potencjału gospodarczego Polski. Obecnie perspektywy naszej gospodarki zależą przede wszystkim od rozwoju światowego kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19" ? podał CIR w komunikacie.

Z założeń wynika, że w 2020 r. PKB spadnie o 4,6%, aby w 2021 r. urosnąć o 4% Głównym czynnikiem wzrostu ma pozostać popyt krajowy. Scenariusz na 2020 r. zakłada spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,4% a w kolejnym roku o 0,7% 

Stopa rejestrowanego ma wzrosnąć z 5,2% w grudniu 2019 r. do 8,0% na koniec 2020 r. W 2021 r. stopa bezrobocia wyniesie 7,5%

"Uwzględniając skalę tąpnięcia gospodarczego oraz sytuację na rynku pracy w innych krajach, wzrost bezrobocia w Polsce będzie relatywnie niewielki, co ma związek z działaniami antykryzysowymi podjętymi przez rząd (m.in. tarcza antykryzysowa i tarcza finansowa)" ? podano w komunikacie.

Założono spadek inflacji bazowej z uwagi na wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń. Scenariusz zakłada średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3% w 2020 r i 1,8% w 2021 r., podano także.

Przyjęto także, że w 2020 r. spożycie prywatne spadnie realnie o 4,2%, a w kolejnym roku wzrośnie o 4,4%

(ISBnews)