MF planuje zmianę wagi ryzyka dla części ekspozycji zabezp. hipoteką

ISBNews
29.07.2020 10:27
A A A


Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Zmianę poziomu wagi ryzyka dla części ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach komercyjnych zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomości, który znajduje się obecnie na etapie konsultacji zewnętrznych. Z szacunków Narodowego Banku Polskiego, na które powołuje się MF wynika, że obniżenie wagi ryzyka będzie skutkowało zmniejszeniem wymaganego kapitału krajowego sektora bankowego o ok. 0,5 mld zł, a uwolniony w ten sposób kapitał umożliwiłaby bankom udzielenie 5-10 mld zł nowych kredytów. 

Projekt rozporządzenia zakłada, iż ekspozycjom zabezpieczonym hipoteką na lokalach biurowych lub innych nieruchomościach komercyjnych na terenie kraju, przypisuje się wagę ryzyka równą 100%, z wyjątkiem nieruchomości komercyjnych służących prowadzeniu przez kredytobiorcę własnej działalności gospodarczej i nieprzynoszących dochodu generowanego przez czynsz lub zyski z ich sprzedaży. Wówczas przypisuje się wagę ryzyka równą 50%.

Z szacunków Narodowego Banku Polskiego (NBP), na które powołuje się MF wynika, że obniżenie wagi ryzyka będzie skutkowało zmniejszeniem wymaganego kapitału krajowego sektora bankowego o ok. 0,5 mld zł. 

"Taka kwota uwolnionego kapitału umożliwiłaby sektorowi bankowemu udzielenie ok. 5 mld zł nowych kredytów z wagą ryzyka 100% lub ok. 10 mld zł nowych kredytów z wagą ryzyka 50% (np. kredytów takich, do których ma zastosowanie projektowane rozporządzenie)" ? podano w uzasadnieniu projektu.

W ocenie projektodawców "obniżenie wagi ryzyka dla tak określonej grupy nieruchomości komercyjnych może zwiększyć skłonność banków do udzielania rolnikom i przedsiębiorcom kredytów na działalność produkcyjną zabezpieczonych hipoteką, gdyż kredyty będą objęte niższym wymogiem kapitałowym, co z perspektywy banku zwiększy opłacalność tych produktów".

Zwiększenie dostępu do tego typu kredytów może korzystnie wpłynąć na utrzymanie zdolności produkcyjnych i potencjału polskiej gospodarki, a także ograniczyć negatywne skutki gospodarcze pandemii COVID-19, podano także

Rozwiązanie przyjęte w projektowanym rozporządzeniu jest zgodne z rekomendacją KSF-M z lipca 2020 r. dotyczącą wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości komercyjnej.

(ISBnews)