Ciech: WSA utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT wys. 37,9 mln zł

ISBNews
30.07.2020 09:11
A A A


Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpatrzeniu na rozprawie skargi wniesionej przez spółkę zależną od Ciechu - Verbis ETA - ogłosił wyrok, w którym oddalił skargę spółki zależnej i utrzymał w mocy decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2013 roku w kwocie 37 893 505 zł, z czego kwota spornego zobowiązania wynikająca z decyzji I instancji wynosi 30 775 122 zł, podał Ciech.

Wyrok WSA nie jest prawomocny, podano.

"Decyzja II instancji była wymagalna, a kwota zobowiązania wraz z odsetkami w kwocie 12 365 162 zł została już uregulowana do właściwego urzędu skarbowego w związku z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji I instancji" - czytamy w komunikacie.

Spółka zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się z podejściem wyrażonym w wyroku WSA. Verbis ETA zamierza podjąć dalsze czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2013 roku, wnosząc skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, podkreślono.

"Zarząd spółki analizuje bieżące rozstrzygnięcie WSA pod kątem zasadności utworzenia rezerwy na kwotę zobowiązania oraz odsetki. Ewentualne utworzenie rezerwy spowodowałaby obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego, nie wiązałoby się jednak z koniecznością zapłaty dodatkowych kwot, bowiem kwota zobowiązania wraz z odsetkami została już uregulowana" - podsumowano.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)