Akcjonariusze Enei zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. 

ISBNews
31.07.2020 08:21
A A A


Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Enei zdecydowali o przeznaczeniu zysku za ubiegły rok na zwiększenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, wynika z podjętych uchwał. 

"Ustala się podział zysku netto okresu sprawozdawczego Enea S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 283 331 tys. zł w następujący sposób:

- 100% zysku netto tj. 283 331 tys. zł na zwiększenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji" - czytamy w uchwale. 

Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na GPW.

(ISBnews)