Unibep zrealizuje inwestycję mieszkaniową w Poznaniu za ok. 46 mln zł netto

ISBNews
31.07.2020 08:30
A A A


Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Unibep zawarł umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulicy Bukowskiej/Grunwaldzkiej w Poznaniu, podała spółka. Szacunkowe wynagrodzenie wynosi ok. 46 mln zł netto.

"Zamawiającym jest spółka pośrednio zależna od emitenta, Bukowska 18 MP sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, w której wspólnikiem jest Monday Development sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemną halą garażową oraz niezbędną infrastrukturą. W dwóch budynkach o wysokości od 4 do 5 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 170 lokali mieszkalnych, 5 lokali usługowych oraz 169 miejsc garażowych" - czytamy w komunikacie.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji ustalony został na III kwartał 2020 r., zaś zakończenia na IV kwartał 2021 r.

"Szacunkowe wynagrodzenie emitenta za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ok. 46 mln zł netto. Wynagrodzenie rzeczywiste netto stanowić będzie natomiast sumę kosztów bezpośrednich, kosztów ogólnych oraz marży i nie może przekroczyć kwoty tzw. wynagrodzenia maksymalnego rozumianego jako w/w wynagrodzenie szacunkowe powiększone o kwotę wskazanej w umowie rezerwy w wysokości ok. 1,1 mln zł" - czytamy także.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)