KE zatwierdziła polski program wsparcia dla rolnictwa wart 95 mln euro

ISBNews
31.07.2020 16:29
A A A


Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zatwierdziła polski program o wartości ok. 95 mln euro (420 mln zł), mający na celu wsparcie firm działających w sektorze rolnym, które poniosły straty w związku z pandemią koronawirusa, poinformowała Komisja.

Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram, dotyczących pomocy państwa. Wsparcie w formie dotacji bezpośrednich będzie otwarte dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze podstawowej produkcji rolnej. Kwota ta ma wesprzeć 60 tys.  przedsiębiorstw. 

Celem programu jest zaspokojenie potrzeb płynnościowych rolników dotkniętych ekonomicznymi skutkami koronawirusa, których sytuacja finansowa jest szczególnie trudna, ponieważ nadal odczuwają konsekwencje finansowe po ubiegłorocznych suszy. 

Komisja stwierdziła, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. W szczególności pomoc nie przekroczy 100 tys. euro na przedsiębiorstwo oraz będzie obowiązywać do 31 grudnia 2020 r.

Komisja stwierdziła, że przyznane wsparcie jest konieczne, odpowiednie i proporcjonalne, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych.

Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środki zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa. 

Kilka dni temu Komisja Europejska zatwierdziła przesunięcie na pomoc dla rolników środków w wysokości 270 mln euro.

(ISBnews)