Open Finance dokona 11,19 mln zł odpisów w zw. wnioskiem o upadłość Home Broker

ISBNews
05.08.2020 12:39
A A A


Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Open Finance dokona odpisów aktualizujących w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Home Broker, które obniżą wynik jednostkowy za I półrocze o 11,19 mln zł brutto, podała spółka.

"W związku ze złożeniem przez zarząd spółki zależnej Home Broker S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Home Broker S.A. [?] emitent stwierdził konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość krótkoterminowych aktywów finansowych dotyczących pożyczek udzielonych spółce Home Broker S.A. w kwocie 8 211 tys. zł oraz odpisu aktualizującego wartość rozrachunków handlowych pomiędzy Open Finance S.A. i Home Broker S.A. w kwocie 2 983 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku jednostkowego za okres 6 miesięcy 2020 roku zakończonego dnia 30 czerwca 2020 roku o kwotę 11 194 tys. zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Ostateczna wysokość odpisów zostanie przedstawiona w sprawozdaniu finansowym Open Finance, którego publikację zaplanowano na 10 września 2020 r.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)