Alior Bank dokonał odpisu na 676 mln zł, co wpłynie na wynik w I poł. 2020 r.

ISBNews
10.08.2020 08:23
A A A


Warszawa, 10.08.2020 (ISBnews) - Alior Bank zdecydował o odpisie i zawiązaniu rezerw na kwotę 676 mln zł łącznie, co pogorszy wynik finansowy banku w I półroczu 2020 r. i w całym roku obrachunkowym 2020 r., podał bank.

"Dokonanie odpisu i zawiązanie rezerwy w związku ze wzrostem oczekiwanych strat kredytowych (tzw. ECL - Expected Credit Loss) w wyniku pandemii COVID-19 w wysokości ok. 363,6 mln zł. Dokonanie wyżej powołanego odpisu i zawiązanie rezerwy ma charakter nadzwyczajny. Bank dokonując szacunków w okresie tak dużej niepewności, zgodnie z podejściem konserwatywnym, zastosował bezpieczny margines przy szacowaniu wysokości odpisów i rezerw. Bank wskazuje przy tym, że odpisy i rezerwy z powyższego tytułu nie były dokonywane przez bank w I kwartale 2020 r., co skutkuje tym, że wysokość odpisów i rezerw jest odpowiednio większa, niżeli miałoby to miejsce w sytuacji ich uprzedniego dokonania i zawiązania. Dokonanie odpisu i zawiązanie rezerwy w wysokości ok. 150 mln zł w związku ze zwiększonym ryzykiem braku spłaty wierzytelności banku, co obciąży wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw. Utworzenie dodatkowej rezerwy na zwroty opłat związane z przedterminową spłatą kredytów konsumenckich dokonanych przed dniem 11 września 2019 r. w wysokości 98 mln zł, gdzie o utworzeniu pierwotnych rezerw bank informował w raportach bieżących nr 37/2019 z dnia 24 października 2019 r., 38/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. oraz 5/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. Dokonanie odpisu wartości firmy powstałej z nabycia Meritum Bank ICB S.A. w wysokości ok. 64,4 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)