ZM Ropczyce miały 7,98 mln zł zysku netto, 12,18 mln zł zysku EBIT w II kw.

ISBNews
11.08.2020 09:45
A A A


Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe Ropczyce (ZM Ropczyce) odnotowały 7,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 2,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,18 mln zł wobec 5,95 mln zł zysku rok wcześniej.

"W minionych miesiącach w europejskim przemyśle żelaza i stali, który jest naszym głównym segmentem działalności, obserwowaliśmy duże ograniczenia produkcyjne na niespotykaną dotąd skalę, głównie z powodu hamującej produkcji w branży motoryzacyjnej i przemyśle maszynowym. Ok. 9-proc. (r/r) spadek sprzedaży w tym sektorze udało nam się częściowo zniwelować zwiększeniem przychodów w segmencie hutnictwa metali nieżelaznych, gdzie zanotowaliśmy prawie 50-proc. wzrost sprzedaży. Poprawa wyników (r/r) w drugim kwartale 2020 roku dobitnie pokazuje skuteczność konsekwentnie realizowanej strategii 4D. Dywersyfikacja geograficzna, wspierana branżową, produktową oraz inżynieringową pozwala nam na zrównoważone funkcjonowanie nawet w bardzo niestabilnym okresie pandemii. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że wyniki uzyskane przez spółkę w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku, mimo bezprecedensowego  okresu w światowej gospodarce, nie odbiegają znacznie od ustalonych założeń wolumenowych" - powiedział prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 76,49 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 81,16 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 12,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 155,7 mln zł w porównaniu z 182,43 mln zł rok wcześniej.

"Uzyskane w pierwszym półroczu wyniki to efekt znacznego udziału w strukturze sprzedaży projektów kompleksowych, realizowanych w ramach dywersyfikacji inżynieringowej. W przyszłość patrzymy z umiarkowanym optymizmem, ale też z ostrożnością, gdyż rynek nie jest do końca przewidywalny" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 12,85 mln zł wobec 17,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 329,19 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)