MFPR: Konkurs na dofinansowanie retencji deszczówki potrwa do 28 sierpnia

ISBNews
11.08.2020 12:17
A A A


Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Samorządy miejskie mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów zwiększających ilość retencjonowanej wody na terenach miejskich. Na ten cel przeznaczono 60 mln zł. Konkurs potrwa do 28 sierpnia, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR).

To już piąty nabór na zagospodarowanie wód opadowych, z którego pieniądze pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

"Zatrzymywanie wody opadowej jest skuteczną metodą przeciwdziałania suszy na terenach leżących poza dolinami rzek, czyli na obszarze ponad 90% powierzchni Polski. Dlatego należy zatrzymywać jak najwięcej wody opadowej na terenach miejskich i odpowiednio ją zagospodarować" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

Przypomniała, że obecnie realizowane są 44 projekty zwiększające ilość retencjonowanej wody w miastach, na łączną kwotę dofinansowania unijnego ponad 1 mld zł.

W tym konkursie samorządy miejskie będą mogły uzyskać wsparcie na inwestycje z zakresu systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich oraz na projekty związane z tworzeniem systemów zbierania i retencjonowania deszczówki czy budową i modernizacją sieci kanalizacji deszczowej.

Konkurs skierowany jest do samorządów miast powyżej 100 tys. mieszkańców, ale o pieniądze mogą starać się też mniejsze ośrodki. Warunkiem wsparcia jest posiadanie przez miasto planu adaptacji do zmian klimatu lub potwierdzenie przystąpienia do przygotowania dokumentu, podano także

Poziom współfinansowania projektu z Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Pozostałą kwotę musi uzupełnić samorząd.

Wnioski należy składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zarówno w formie papierowej, jak i online. Nabór zakończy 28 sierpnia br.

(ISBnews)