BAH zbada możliwość pozyskania inwestorów dla swoich spółek zależnych

ISBNews
12.08.2020 08:48
A A A


Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) postanowił zbadać możliwości pozyskania inwestorów dla swoich spółek zależnych prowadzących działalność na rynku motoryzacyjnym oraz częściowej lub całkowitej dezinwestycji wybranych obszarów biznesu, podała spółka. Badanie ma związek z planowanym zakończeniem współpracy Grupy BAH z koncernem Jaguar Land Rover w charakterze generalnego importera i koniecznością dostosowania planu reorganizacji Grupy do aktualnej sytuacji na rynku motoryzacyjnym.

Zgodnie z przyjętą uchwałą zarząd BAH, w ramach już prowadzonego przeglądu opcji strategicznych dla spółki, zbada możliwość pozyskania inwestora lub inwestorów dla poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy BAH (w tym również dla podmiotów prowadzących działalność dilerską Jaguar Land Rover), jak również sprzedaży całości lub części udziałów w spółkach zależnych (nie wyłączając dilerskich) lub sprzedaży posiadanych przez nie aktywów, podano również.

"Ostatnie miesiące diametralnie zmieniły warunki prowadzenia przez Grupę BAH i wchodzące w jej skład podmioty działalności na rynku motoryzacyjnym. Musimy rozważyć wszelkie dostępne opcje dla prowadzonych przez nas biznesów, mając świadomość finansowych potrzeb organizacji. Nie jest to optymalny, z perspektywy otoczenia rynkowego, moment na rekonfigurację Grupy BAH, w tym ewentualne pozyskanie inwestorów dla naszych biznesów czy dezinwestycje, równocześnie jednak zakładamy, że na rynku nie brak jest profesjonalnych inwestorów, którzy mogą być zainteresowani potencjałem przedsięwzięć rozwijanych w ramach Grupy BAH" - powiedział prezes BAH Mariusz Książek, cytowany w komunikacie.

Jednocześnie BAH podjął decyzję o prowadzeniu rozmów przez spółkę zależną British Automotive Polska (BAP) z Jaguar Land Rover Deutschland GMBH (JLR) - spółką będącą centralą koncernu Jaguar Land Rover w regionie europejskim oraz ze spółką Inchcape PLC, w zakresie zasad i warunków zakończenia przez BAP działalności importerskiej samochodów Jaguar, Land Rover na terenie Polski, w tym w zakresie finansowych rozliczeń zakończenia działalności importerskiej przez BAP oraz operacyjnego przejęcia działalności importerskiej przez JLR wspólnie ze spółką Inchcape PLC. BAH wskazuje, iż na chwilę podjęcia decyzji o prowadzeniu rozmów nie zostały ustalone żadne warunki zakończenia działalności importerskiej przez BAP, a wszystkie elementy finansowych rozliczeń oraz zasad operacyjnego przejęcia działalności importerskiej będą przedmiotem uzgodnień pomiędzy stronami.

"Ponadto emitent wskazuje, iż kontynuowanie przeglądu opcji strategicznych w zakresie prowadzonej działalności przez podmioty z grupy kapitałowej emitenta jest związane z otrzymaniem przez emitenta w dniu 28 lipca 2020 r. informacji od JLR, iż działalność importerska, po wygaśnięciu umowy importerskiej zawartej przez BAP w dniu 31 maja 2016 r., będzie kontynuowana bez udziału spółek z grupy kapitałowej emitenta. Równocześnie emitent wskazuje, iż prowadzony przez niego przegląd opcji strategicznych opiera się na założeniu, iż po zakończeniu prowadzenia działalności importerskiej przez spółki z grupy kapitałowej emitenta, JLR będzie kontynuować współpracę ze wszystkimi działającymi w Polsce autoryzowanymi dilerami samochodów Jaguar, Land Rover, tj. zarówno dilerami należącymi do grupy kapitałowej emitenta, jak też z pozostałymi. Oczywiście, w zaistniałej sytuacji nie jest wykluczona restrukturyzacja tej współpracy i jej zasad, co będzie przedmiotem dalszych analiz emitenta" - podsumowano.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)