Huawei liczy, że Polska wprowadzi rozwiązania budowy sieci podobne do Niemczech

ISBNews
12.08.2020 14:16
A A A


Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Huawei ocenia, że przygotowany przez niemieckie organy dokument warunków technicznych, jakie muszą spełnić m.in. dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego, aby zostać dopuszczonymi do budowy sieci jest oparty na jasnych kryteriach i jednakowych dla wszystkich zasadach i liczy, że podobne rozwiązania zostaną wprowadzone również w Polsce, poinformował dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Ryszard Hordyński.

"Przygotowany przez niemieckie organy dokument stanowi przede wszystkim rzeczowy przegląd warunków technicznych, jakie muszą spełnić m.in. dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego, aby zostać dopuszczonym do budowy sieci. Podejście oparte na jasnych kryteriach i jednakowych dla wszystkich zasadach niezmiernie nas cieszy i liczymy, że podobne rozwiązania zostaną wprowadzone również w Polsce. Co szczególnie istotne, Niemcy promują system deklaratywny, połączony m.in. ze zobowiązaniem dostawców do nieprzekazywania danych podmiotom trzecim. Jest to podejście niezwykle racjonalne, zakładające, że rynek pozostanie otwarty dla wszystkich producentów, a ustawodawca nie będzie brał pod uwagę bezpodstawnych uprzedzeń" - powiedział Hordyński, cytowany w komunikacie.

Niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci w porozumieniu z Federalnym Urzędem ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI) i Federalnym Rzecznikiem Ochrony Danych i Wolności Informacji publikowała aktualny projekt katalogu wymagań bezpieczeństwa funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych i przetwarzania danych oraz przetwarzania danych osobowych. Rozpoczęto także konsultacje w celu sporządzenia listy funkcji krytycznych, podano w informacji.

"Zaprezentowany katalog wymagań bezpieczeństwa dotyczy operatorów sieci telekomunikacyjnych i systemów przetwarzania danych, także przetwarzania danych osobowych. Stanowi on podstawę koncepcji bezpieczeństwa oraz technicznych środków ostrożności i innych środków, jakie muszą podjąć działające w Niemczech podmioty w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci i usług. Opublikowany wczoraj katalog zakłada, że: krytyczne komponenty są certyfikowane, uzyskiwane są deklaracje wiarygodności od producentów i dostawców systemów, zapewniona jest integralność produktu, wprowadzany jest monitoring bezpieczeństwa, tylko przeszkoleni specjaliści są zatrudniani w obszarach związanych z bezpieczeństwem, dostępne są wystarczające rezerwy, unika się monokultur" - wymieniono w komunikacie.

Jedną z głównych zasad opublikowanych w katalogu jest Zasada Proporcjonalności, o której już 4 paragrafie, punktu pierwszego czytamy, że "ma zastosowanie do przepisów rządowych. W związku z tym od przedsiębiorstw można oczekiwać jedynie odpowiednich, niezbędnych i odpowiednich ustaleń technicznych i innych środków. (?) Przepis lub środek jest odpowiedni, jeżeli związane z nim obciążenie techniczne i ekonomiczne nie przeważa znaczenia sieci lub usług telekomunikacyjnych, które mają być chronione" - zaznaczono w informacji.

"Ważna jest ochrona integralności systemów teleinformatycznych przed zagrożeniami oraz ustanowienie najwyższych standardów bezpieczeństwa. W tym celu krytyczne funkcje sieci i usług telekomunikacyjnych powinny mieć szczególnie wysoki poziom ochrony" - powiedział wiceprezes Federalnej Agencji ds. Sieci dr hab. Wilhelm Eschweiler, cytowany w komunikacie.

W celu sporządzenia listy funkcji krytycznych, Federalna Agencja ds. Sieci rozpoczęła konsultacje. Mają one służyć ustaleniu dodatkowych wymagań bezpieczeństwa dla publicznych sieci i usług telekomunikacyjnych o podwyższonym potencjale ryzyka. BSI podaje, że lista ustalonych funkcji krytycznych ma być w przyszłości stale aktualizowana i uzupełniana, a wyniki analiz międzynarodowych, np. przeprowadzonych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) czy Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), były i będą brane pod uwagę, dodano również.

Chiński koncern Huawei to czołowy podmiot w dostarczaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na świecie.

(ISBnews)