Senackie komisje za odrzuceniem noweli, uchylającej SRW dla inwestycji w 2021 r.

ISBNews
12.08.2020 16:51
A A A


Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Senackie komisje będą rekomendować Senatowi odrzucenie nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, wyłączającej wydatki na inwestycje spod stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) w roku przyszłym.

W trakcie posiedzenia połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Magdalena  Kochan (KO) ponowiła swój wniosek z pierwszego czytania o odrzucenie nowelizacji w całości.

"Implementacja prawa unijnego to musi być dokument, który wyłącznie temu służy. Pozostale części ? nie wchodząc w to, jak są istotne i ważne i potrzebne, winny być przedłożone Wysokiej Izbie w osobnych aktach prawnych" - uzasadniła Kochan. Za wnioskiem o odrzucenie nowelizacji opowiedziało się ośmiu posłów połączonych Komisji. Pięciu było przeciwnych.

Krzysztof Mróz (PiS) zapowiedział złożenie wniosku mniejszości o wprowadzenie do nowelizacji poprawek, m.in. umożliwiających wydanie rozporządzenia ws. wypłaty dodatkowego świadczenia opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8, w przypadku zamknięcia szkół i przedszkoli oraz dofinansowania wynagrodzeń z  Funduszu Gwarantowanych  Świadczeń Pracowniczych.

Regulująca to ustawa 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych obowiązuje jedynie przez 180 dni. 

Celem nowelizacji, której projekt stanowił przedłożenie rządowe jest wdrożenie dyrektywy UE 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Termin jej wdrożenia do polskiego prawa to 30 lipca 2020 r. Reguluje ona katalog warunków zatrudnienia, gwarantowanych pracownikowi delegowanemu na terytorium Polski bądź innego państwa UE.

W noweli znalazł się też zapis wyłączający wydatki inwestycyjne samorządów oraz wydatki inwestycyjne ujęte w planach funduszy przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) spod stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) w roku przyszłym.

(ISBnews)