Sygnity miało 8,35 mln zł zysku netto w III kw. r.obr. 2019/2020

ISBNews
13.08.2020 09:04
A A A


Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 8,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. roku obrotowego 2019/2020 r. (tj. II kw. roku kalendarzowego 2020) wobec 4,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,37 mln zł wobec 6,56 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wzrosła do 42,5 mln z 32,6 mln, co oznacza 30% wzrostu. Jest to również efekt zastosowania MSSF 16, co przyczyniło się do wzrostu amortyzacji, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 55,49 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 56,25 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. r.obr. 2019/2020 (październik 2019 - czerwiec 2020) spółka miała 21,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 178,46 mln zł w porównaniu z 178,89 mln zł rok wcześniej.

"W 3 kwartałach bieżącego roku obrotowego 2019/2020 grupa wypracowała na poziomie księgowym wyniki lepsze od tych, które osiągnięto w tym samym okresie przed rokiem. W ocenie zarządu, ma to bezpośrednie przełożenie na tendencje wzrostową kursu akcji Sygnity S.A. (ponad 200% od początku roku finansowego 2019/2020), przy poziomie wskaźnika relacji ceny rynkowej spółki do zysku (C/Z LTM) kształtującym się na dzień przed publikacją niniejszego raportu na poziomie około 9,5" - czytamy w sprawozdaniu finansowym spółki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.obr. 2019/2020 wyniósł 17,43 mln zł wobec 19,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)