DB Energy z rekordowymi wynikami, podtrzymuje plan przejścia na rynek główny GPW

ISBNews
13.08.2020 13:05
A A A


Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - DB Energy podtrzymuje plany debiutu na rynku głównym GPW w Warszawie, które są częścią strategii spółki. Rekordowe wyniki roku obrotowego 2019/2020 i dobra koniunktura na rynku potwierdzają kierunek dotychczasowego rozwoju spółki, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Piontek.

W lipcu 2019 roku, w momencie debiutu na rynku NewConnect, spółka spodziewała się przeniesienia na GPW w perspektywie 3-5 lat.

Przedstawiciele DB Energy podkreślają, że sytuacja rynkowa sprzyja modelowi biznesowemu spółki, bo firmy są coraz bardziej zainteresowane generowaniem oszczędności, a szczególnie w modelu ESCO, w którym to DB Energy ponosi koszt inwestycji w projekt efektywności energetycznej, a następnie rozlicza się z uzyskanych oszczędności w perspektywie 5-10 lat.

"Działalność inwestycyjna, w tym w modelu ESCO, stanowi obecnie około 60% naszych przychodów, notuje z kwartału na kwartał dwucyfrowe wzrosty. Równie dobrze rozwija się segment audytów i białych certyfikatów. Mamy ponad 80 umów, które będą skutkowały rozliczeniem białych certyfikatów, tylko w ostatnim kwartale mieliśmy z tego tytułu ok. 1 mln zł przychodów, a w całym roku obrotowym 2019/2020 blisko 9 mln zł" - powiedział Piontek w rozmowie z ISBnews.

Docelowo trzecim obszarem w przychodach spółki ma być diagnostyka uszkodzeń i stanu pracy silników elektrycznych przy wykorzystaniu autorskiego systemu DiagSys. Projekt B+R, realizowany w ramach Industry 4.0, obejmuje opracowanie systemu, który umożliwi tańsze i szybsze, zdalne i bezobsługowe wykrywanie zmian uszkodzeniowych w pracy napędów elektrycznych, co może przyczyniać się do ograniczenia zużycia energii maszyn procesowych o 7,5%. W połączeniu z rozwiązaniami IT z obszaru Big Data, system zapewni monitoring procesów przemysłowych, niezbędny do zarządzania inteligentną fabryką.

"Aktualnie jest on testowany u naszych klientów, mamy pozytywny odzew ze strony rynku i naszym celem jest, aby w przyszłości ten produkt odpowiadał za istotną część naszych przychodów" - dodał prezes.

W roku obrotowym 2019/2020, zakończonym 30 czerwca br., DB Energy wypracowało 24,57 mln zł przychodów, o 49% więcej niż rok wcześniej (16,54 mln zł), w tym 6,54 mln zł w IV kwartale roku obrotowego (spadek o 20%).

"Spadek w ostatnim kwartale wynikał jedynie z tzw. efektu wysokiej bazy, bo w IV kwartale roku 2018/2019 zbiegło się zakończenie kilku dużych etapów projektów inwestycyjnych" - zastrzegł dyrektor finansowy spółki Łukasz Feldman.

Zysk operacyjny w całym roku wyniósł 3,93 mln zł i był wyższy r/r o 212%, a w samym IV kwartale 2,32 mln zł (wzrost aż o 601%). Wynik EBITDA w roku 2019/2020 wyniósł 4,05 mln zł (wzrost o 194%), a w IV kwartale 2,34 mln zł (+581%). Na poziomie netto spółka osiągnęła zysk w wysokości 3,08 mln zł w całym roku (+260%) i 1,86 mln zł w samym IV kwartale (+807%).

Marża EBITDA wzrosła dwukrotnie, z 8,3% w roku obr. 2018/2019 do 16,5% w roku obr. 2019/2020, a w IV kwartale wyniosła 35,7%, w porównaniu do 4,2% rok wcześniej.

Szef DB Energy optymistycznie nastawiony jest również do działalności na rynku niemieckim, gdzie w minionym kwartale spółka zależna Willbee Energy prowadziła intensywne działania w kierunku pozyskania pierwszych klientów.

"Spodziewamy się podpisania pierwszych kontraktów w trakcie najbliższego kwartału. Liczymy na to, że docelowo niemiecka spółka będzie się rozwijać co najmniej tak szybko, jak DB Energy w Polsce, tym bardziej, że rynek niemiecki oferuje ogromne możliwości" - podkreślił.

DB Energy działa w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce. Firma realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, przez ich projektowanie i realizację, uwzględniając finansowanie w modelach ESCO (energy saving contract - finansowanie długoterminowe) lub EPC (energy performance contract - finansowanie na czas realizacji), a także zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącym monitoringiem instalacji przemysłowych. Od lipca 2019 r. spółka jest notowana na NewConnect.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)