IRG SGH: Barometr koniunktury spadł o 15,8 pkt r/r do -17,9 pkt w III kw.

ISBNews
13.08.2020 13:09
A A A


Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Barometr koniunktury spadł o 15,8 pkt r/r do -17,9 pkt w III kw. 2020 r., zaś w skali kw/kw wzrósł o 20,5 pkt w III kw., podał Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH (IRG SGH).

"Wyniki badań koniunktury w III kwartale wskazują, że aktywność gospodarcza nabrała rozpędu, a zarazem, że odrobienie strat spowodowanych przez kryzys COVID-19 potrwa dłużej. Wskaźniki koniunktury niemal osiągnęły wartości zanotowane przed wybuchem epidemii, wciąż są jednak niższe niż w tym samym okresie roku 2019. Wartość barometru wynosi obecnie -17,9 pkt. Jest to jeden z najniższych wyników odnotowanych w trzecim kwartale w całej historii badania. Wzrost wartości barometru w ciągu kwartału (tj. względem kwietnia) wyniósł 20,5 pkt. W skali roku jednak miał miejsce spadek o 15,8 pkt" - czytamy w raporcie.

Zarówno w przemyśle przetwórczym, jak i budownictwie odnotowano poprawę koniunktury. Poprawiły się także nastroje gospodarstw domowych, podano także.

Przedsiębiorstwa przewidują dalszy wzrost wielkości produkcji.

"Wciąż jednak producenci źle oceniają ogólną kondycję gospodarki polskiej. Pomimo poprawy utrzymuje się pesymizm, który ogarnął przedsiębiorców na początku pandemii" - czytamy dalej.

Badanie wykazało, że firmy przewidują dalszy spadek poziomu zatrudnienia w nadchodzących miesiącach.

"Saldo zatrudnienia zareagowało na zatrzymanie gospodarki stosunkowo małymi spadkami. Większe nastąpiły dopiero w maju. W czerwcu odnotowano niewielki wzrost wartości salda. W sumie od kwietnia wartość salda zmniejszyła się o 1,5 pkt, a w skali roku aż o 17 pkt" - czytamy w raporcie.

W materiale wskazano, że za wzrostem aktywności w przemyśle przetwórczym i poprawą wyników tego działu gospodarki nie korelują nastroje producentów.

"Niska wartość salda oceny ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju oraz ujemne wartości salda przewidywań wskazują na utrzymujący się pesymizm i niepewność" - podano także.

"Zwiększyły się odsetki przedsiębiorców narzekających na niedostateczny popyt, zarówno krajowy jak i zagraniczny. Utrzymują się trudności z utrzymaniem płynności finansowej oraz ze znalezieniem wykwalifikowanej siły roboczej. Wysokie miejsce na liście rankingowej barier zajmują podatki i niestabilne przepisy prawne" - czytamy dalej.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że po raz pierwszy od 1995 r. wartość salda produkcji budowlanej w III kw. jest ujemna.

"Wynosi -3,2 pkt i choć jest wyższa niż w drugim kwartale, to w ciągu roku zmniejszyła się o 29 pkt. Przedsiębiorstwa informują o wzroście poziomu zamówień, zarówno w ujęciu ogółem jak i eksportowych, cen, zatrudnienia oraz poprawie ich sytuacji finansowej. Także w budownictwie obserwujemy stosunkowo słabsze reakcje wielkości zatrudnienia. Obecna wartość salda, -8 pkt, jest większa od wartości z II kwartału o 9,2 pkt, lecz mniejsza od wartości sprzed roku o 12,1 pkt. Najniższe wartości przyjmują salda odpowiedzi na pytania o ogólną ocenę sytuacji gospodarczej w kraju (-54,8 pkt) i o sytuację w budownictwie (-54,5 pkt). Przedsiębiorcy coraz bardziej obawiają się negatywnych skutków konkurencji wewnątrzgałęziowej, nadmiernych obciążeń podatkowych ora niestabilnych przepisów prawnych. Podobnie jak w przemyśle przetwórczym, zakłady budowlane pesymistycznie oceniają najbliższą przyszłość. Wartości sald prognostycznych są ujemne" - czytamy także w materiale.

Poprawiają się nastroje gospodarstw domowych - w największym stopniu poprawiły się oceny przyszłego stanu gospodarki i osłabły obawy przed bezrobociem.

"W mniejszym stopniu poprawiły się oceny własnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych i zdolności do oszczędzania. W przypadku tego ostatniego salda odnotowano wzrost wartości w skali roku" - czytamy w raporcie.

"Poprawa koniunktury w porównaniu z sytuacją w drugim kwartale jest bardzo wyraźna. Jest skutkiem zarówno znoszenia wprowadzanych ograniczeń, jak i pozytywnego oddziaływania czynników sezonowych. Utrzymuje się jednak negatywne oddziaływanie czynników cyklicznych. Nastroje przedsiębiorców i konsumentów są wciąż pesymistyczne, a niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej w najbliższej przyszłości jest powszechna i głęboka" - podsumowano.

(ISBnews)