NBP: Saldo na rachunku C/A to + 2842 mln euro w VI, konsensus: 2000 mln euro

ISBNews
13.08.2020 14:00
A A A


Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w czerwcu br. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 2 842 mln euro wobec 2 321 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 10 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

"W czerwcu 2020 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (11,8 mld zł), usług (6,1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (5,4 mld zł). Z opublikowanych 13 sierpnia 2020 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za czerwiec 2020 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 12,6 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,1 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Konsensus rynkowy wyniósł 2 000 mln euro nadwyżki C/A.

"Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 5,4 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 4,0 mld zł. Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,7 mld zł oraz ujemne saldo naliczonych odsetek od pozostałych instrumentów dłużnych wykazywanych w pozostałych inwestycjach w wysokości 0,1 mld zł" - czytamy w komunikacie.

(ISBnews)