NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 3% r/r, import spadł o 10,7% w czerwcu

ISBNews
13.08.2020 14:00
A A A


Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w czerwcu br. o 3% r/r do 18 689 mln euro, zaś import spadł o 10,7% r/r do 16 023 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 2 666 mln euro wobec 1 389 mln euro dodatniego salda miesiąc wcześniej.

"Eksport towarów wyniósł 83,1 mld zł i był wyższy o 5,7 mld zł (tj. o 7,3%) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Import towarów zmniejszył się o 5,3 mld zł (tj. o 7%) i osiągnął wartość 71,2 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 11,8 mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 16,1 mld zł i w porównaniu do czerwca 2019 r. zmniejszyły się o 7,1 mld zł (tj. o 30,6%. Wartość rozchodów wyniosła 10,0 mld zł i była niższa o 3,5 mld zł (tj. o 25,7%), podano także.

"W wyniku silnie zróżnicowanych tendencji między eksportem, a importem saldo obrotów towarowych powiększyło się do 11,9 mld zł. Było to zdecydowanie najwyższe saldo obrotów towarowych odnotowane w bilansie płatniczym" - czytamy dalej.

"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 83,1 mld zł, co oznacza wzrost o 5,7 mld zł, tj. o 7,3% w stosunku do analogicznego miesiąca 2019 r. Obok dalszego zwiększenia produkcji, jakie nastąpiło po okresie silnego ograniczenia działalności gospodarczej, duży wpływ na wzrost wartości obrotów towarowych w czerwcu 2020 r. miały dwa dni robocze więcej w porównaniu z 2019 r. Wzrost eksportu skoncentrowany był w kategorii dóbr konsumpcyjnych. Najbardziej wzrosła wartość eksportu wyrobów tytoniowych, odzieży, mebli oraz odbiorników telewizyjnych. Zwiększeniu polskiego eksportu sprzyjało także ożywienie obserwowane w produkcji samochodów z napędem alternatywnym w krajach będących najważniejszymi partnerami handlowymi Polski. Wpłynęło ono na wzrost sprzedaży za granicę baterii samochodowych oraz silników do pojazdów hybrydowych" - podał bank centralny.

Import towarów w porównaniu do czerwca 2019 r. zmniejszył się o 5,3 mld zł, tj. o 7% i osiągnął wartość 71,2 mld zł.

"Duży wpływ na spadek importu w porównaniu z czerwcem 2019 r. miało silne obniżenie się wartości dostaw paliw spowodowane przede wszystkim spadkiem cen na światowych rynkach. Ceny importowanej ropy naftowej wyrażone w złotych były o 60% niższe w stosunku do 2019 r. Późniejsze wznowienie produkcji w działających w Polsce fabrykach samochodów w porównaniu z innymi krajami, spowodowało także dalszy duży spadek importu części motoryzacyjnych" - podano także.

(ISBnews)