GUS: Inflacja wyniosła 3% r/r w lipcu; konsensus: 3,1% r/r

ISBNews
14.08.2020 10:03
A A A


Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 3% w ujęciu rocznym w lipcu 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,2% w lipcu, podał też GUS. 

Wzrost cen usług wyniósł 7,3% r/r, a towarów sięgnął 1,5% r/r.

"W lipcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny żywności (o 1,6%) oraz odzieży i obuwia (o 2,3%), które obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,37 pkt proc i 0,11 pkt proc. Wyższe ceny w zakresie transportu (o 1,1%), mieszkania (o 0,2%), restauracji i hoteli (o 0,5%) oraz łączności (o 0,6%), podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,09 pkt proc., o 0,04 pkt proc i po 0,03 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w lipcu w ujęciu r/r
  % r/r
Ogółem  3
   Żywność i napoje bezalkoholowe 3,9
   Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 4,7
Odzież i obuwie -0,9
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 7,2
   Wyposażenie  mieszkania  i  prowadzenie gospodarstwa domowego 1,2
Zdrowie 5,3
Transport -8,5
Łączność 4,1
Rekreacja i kultura 2,4
Edukacja 5,7
Restauracje i hotele 6
Inne towary i usługi  4,2


Konsensus rynkowy wyniósł w lipcu 3,1% r/r. 

W szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja wyniosła 3,1% w ujęciu rocznym w lipcu br. (wobec 3,3% r/r w czerwcu).

(ISBnews)