Kalendarium ISBnews

ISBNews
14.08.2020 17:50
A A A


PONIEDZIAŁEK, 17 sierpnia

--10:00: GUS opublikuje obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku

--12:00: Briefing prasowy PKP dotyczący rozpoczęcia pilotażu usługi car-sharingu w ramach PKP Mobility 

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje wskaźniki inflacji bazowej - VII 2020

 

ŚRODA, 19 sierpnia

--10:00: GUS opublikuje koniunkturę konsumencką - sierpień 2020 roku, przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w VII 2020 roku

--10:00: Konferencja prasowa ZUE nt. wyników

 

CZWARTEK, 20 sierpnia

--10:00: Wideokonferencja Arctic Paper nt. wyników 

--10:00: GUS opublikuje dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu, wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu, wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w VII 2020 roku

--11:00: Wideotransmisja prezentacji KGHM nt. wyników

 

PIĄTEK, 21 sierpnia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w VII 2020 roku, koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - VIII 2020 roku, budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-lipiec 2020 roku

(ISBnews)