Sejm za wsparciem dla instytucji kultury, pakiet pomocowy ma być wart 425 mln zł

ISBNews
17.08.2020 08:14
A A A


Warszawa, 17.08.2020 (ISBnews) - Sejm opowiedział się w piątek wieczorem za umożliwieniem dodatkowego wsparcia - dla instytucji samorządowych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w dziedzinie teatru, muzyki i tańca - z powodu strat ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią obostrzenia. Wartość pakietu ma sięgać 425 mln zł.

Za nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 głosowało 427 posłów, nikt nie był przeciwny, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Nowela ma stanowić podstawę do wydania przez Radę Ministrów uchwały dot. zasady rozdziału i przekazywania wsparcia pochodzącego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Środki na ten cel mają pochodzić będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jak podano w uzasadnieniu projektu, który stanowił przedłożenie poselskie (grupy posłów PiS) na bezpośrednią pomoc dla samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców prowadzących działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca zostanie przekazanych 400 mln zł, w tym 50 mln - dla organizatorów techniki koncertowej (scenotechnicy).

Minister kultury i dziedzictwa narodowego ma - jak wynika z uzasadnienia - otrzymać 25 mln zł na pomoc socjalną dla twórców w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią.

Założono, że po przyjęciu uchwały przez Radę Ministrów uchwały o wsparcie będą mogły ubiegać się:

- samorządowe artystyczne instytucje kultury w wymiarze do 40% utraconych przychodów z działalności statutowej oraz dodatkowej za okres od 12 marca 2020 do 31 grudnia 2020 r., obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu roku 2019;

- przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w sferze muzyki, teatru lub tańca i organizacje pozarządowe prowadzące działalność w sferze muzyki, teatru lub tańca w wymiarze do 50% przychodów utraconych ze sprzedaży biletów za okres od 12 marca 2020 do 31 grudnia 2020, obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu roku 2019. 

Z nowelizacji wynika, że wsparcie będzie mogło być wypłacane (po wydaniu uchwały RM) od 4 września 2020 r.

W okresie od 12 marca 2020 r. do 5 czerwca 2020r. obowiązywał zakaz prowadzenia działalności twórczej z udziałem publiczności. Od 6 czerwca 2020 r. możliwa jest działalność kulturalna i rozrywkowa pod warunkiem udostępnienia nie więcej niż połowy liczby miejsc na widowni oraz przestrzegania norm sanitarnych (większe restrykcje obowiązują w kilkunastu powiatach, w których występuje najwyższa liczba nowych, stwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem).

(ISBnews)