Sejm przyjął poprawki doprecyzowujące m.in. definicję salonu samochodowego

ISBNews
17.08.2020 08:53
A A A


Warszawa, 17.08.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął w piątek wieczorem poprawki do nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym, doprecyzowujące m.in. definicję salonu samochodowego i kierującego pojazdem. Nie zgodził się natomiast na rekompensatę dochodów powiatów utraconych w związku z wejściem w życie ustawy ze względu na zniesienie obowiązku posiadania nalepek i karty pojazdu.

Przyjęta przez Senat poprawka zakłada utworzenie dotacji celowej, pochodzącej z funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), by po rezygnacji z nalepek i karty pojazdu (24 miesiące po wejściu w życie noweli) powiaty miały prawo do rekompensaty.

Nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym dotyczy uproszczenie rejestracji pojazdów, a także zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy i okazywania go podczas kontroli.

Zakłada szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów, w tym m.in. zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu w procesie pierwszej rejestracji pojazdu (obecnie historia pojazdu jest możliwa do sprawdzenia w centralnej ewidencji pojazdów), wprowadzenie możliwości zachowania numeru rejestracyjnego przy przerejestrowaniu, a także czasowej rejestracji pojazdu przez starostę, a w przypadku nowych pojazdów - przez sprzedawców w imieniu kupujących.

Po jej wejściu w życie osoby z polskim prawem jazdy nie będą miały obowiązku posiadania tego dokumentu przy sobie (dane kierowcy będą mogły być sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców) i okazywania podczas kontroli. Rozwiązanie to - jak wynika z noweli - wejdzie dopiero trzy miesiące po opublikowaniu komunikatu ministra infrastruktury w tej sprawie.

Zniesiony ma zostać obowiązek przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności (jeżeli od uprzedniej ostatniej rejestracji nie zmienił się właściciel oraz nalepki kontrolne (jednak te przepisy mają wejść w życie dopiero po 24-miesięcznym vacatio legis).

Nowela określa procedurę wymiany informacji z państwami członkowskimi o pojazdach zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustala też zasady synchronizacji systemu przez wytwórcę dowodów rejestracyjnych i funkcjonowania systemu teleinformatycznego integralnie z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów.

(ISBnews)