OT Logistics sfinalizował sprzedaż Deutsche Binnenreederei na rzecz Rhenus

ISBNews
18.08.2020 15:28
A A A


Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - OT Logistics sfinalizował sprzedaż 81,08% akcji Deutsche Binnenreederei AG (DBR) oraz części aktywów i umów z klientami na rzecz Rhenus PartnerShip GmbH & Co. KG za kwotę 18,1 mln euro powiększoną o należny VAT, podała spółka.

"18 sierpnia 2020 r. doszło do zamknięcia transakcji, w ramach której emitent na podstawie:

- umowy sprzedaży akcji (SPA) sprzedał na rzecz Rhenus PartnerShip GmbH & Co. KG z siedzibą w Duisburgu (Niemcy) 81,08% akcji w Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy),

- umowy sprzedaży aktywów (APA) sprzedał (wraz ze spółką zależną emitenta) na rzecz Rhenus część floty jednostek śródlądowych, oraz

- umowy sprzedaży oraz przeniesienia praw oraz obowiązków wynikających z umów (Umowa Sprzedaży Kontraktów) sprzedał, przeniósł (przelał) prawa i obowiązki wynikające z określonych umów z klientami na rzecz Rhenus

za łączną cenę netto wynoszącą 18 100 000 euro (powiększoną o VAT, w zakresie w jakim jest on należny)" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie, OT Logistics sprzedało na rzecz Rhenus 16,13% akcji w DBR za cenę wynoszącą 850 000 euro, które to akcje nabyło 18 sierpnia 2020 r. od Carl Robert Eckelmann GmbH za cenę wynoszącą 850 000 euro przez wykonanie przez emitenta opcji wynikającej z warunkowej umowy opcji i transferu akcji zawartej 15 lipca 2020 r.

"Emitent zawarł z Rhenus umowę dzierżawy floty, na podstawie której emitent będzie dzierżawił od Rhenus część jednostek pływających, które zostały sprzedane do Rhenus na podstawie APA, w celu kontynuacji obsługi klientów emitenta, przy wykorzystaniu tych jednostek. Umowa dzierżawy została zawarta na okres czasu, który się różni w zależności od czasu trwania określonych kontraktów z klientami emitenta" - czytamy dalej.

Zamknięcie transakcji stanowi wykonanie przez grupę kapitałową istotnego elementu realizowanego planu naprawczego. Transakcja pozwoli istotnie zmniejszyć sumę zadłużenia grupy kapitałowej wobec jej wierzycieli finansowych, podano także.

W połowie lipca br. OT Logistics zawarło umowę zbycia wszystkich posiadanych akcji (81,08%) w spółce zależnej Deutsche Binnenreederei (DBR), floty grupy oraz praw i obowiązków wynikających z umów z klientami na rzecz Rhenus PartnerShip za 18,1 mln euro netto, powiększoną o podatek VAT, w takim zakresie w jakim będzie on należny.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 984,97 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)