Senat za nowelą dot. świadczeń wyrównawczych dla opozycjonistów

ISBNews
18.08.2020 18:06
A A A


Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - Senat poparł nowelizację, zakładającą wypłatę świadczeń wyrównawczych dla działaczy opozycji antykomunistycznej, których emerytura, renta inwalidzka bądź renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2,4 tys. zł oraz prawo do ulgi na przejazdy środkami transportu publicznego.

Za nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw głosowało 90 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Do noweli nie wprowadzono poprawek.

Oprócz świadczenia wyrównawczego byli opozycjoniści nabędą także prawo do ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej w wysokości 50% oraz na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego w wysokości 51%. Ponadto nowela przyznaje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacanie składek działaczom i osobom represjonowanym, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu lub nie pobierają emerytury albo renty.

(ISBnews)