Torpol: Umowa na przebudowę infrastr. kolejowej dla Ostrołęki C nadal zawieszona

ISBNews
20.08.2020 08:51
A A A


Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Umowa z Elektrownią Ostrołęka na przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C pozostaje zawieszona, podał Torpol. Strony przewidują zawarcie aneksu uwzględniającego zmieniony zakres inwestycji i termin realizacji.

"W związku z trwającymi rozmowami dotyczącymi uszczegółowienia zakresu zmian, docelowego zakresu przedmiotowego inwestycji oraz rozliczeń między stronami obowiązującej umowy, umowa nadal pozostaje zawieszona na zasadach określonych w projekcie aneksu nr 1" - czytamy w komunikacie.

Torpol i Elektrownia Ostrołęka przewidują, że po zakończeniu trwających uzgodnień zawrą aneks nr 2 do umowy, którego przedmiotem będzie przede wszystkim zmieniony zakres rzeczowy inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy inwestycji oraz nowy termin realizacji, podano także.

W połowie czerwca br. strony uzgodniły propozycję zawarcia aneksu do umowy, którego przedmiotem ma być przede wszystkim przedłużenie okresu zawieszenia realizacji inwestycji do końca lipca br.

Na początku czerwca br. PKN Orlen zawarł porozumienie ze spółkami Energa i Enea, dotyczące kierunkowych zasad kontynuacji współpracy przy budowie elektrowni Ostrołęka C, realizowanej przez spółkę Elektrownia Ostrołęka. Porozumienie to przewiduje kontynuację inwestycji ze zmianą założeń technologicznych z technologii węglowej na technologię opartą na paliwie gazowym.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 604,42 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)